Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Номер: №3 2014

ДОІСТОРИЧНІ ВИТОКИ УКРАЇНСЬКОЇ ЦИВІЛІЗАЦІЇ

Українська цивілізація Карпатському регіоні. Згодом виникають поселення ашельської епохи на території Київської, Чернігівської, Донецької , Запорізької, Кримської областей.

Доісторичним джерелами нараховує десятки тисяч років своєї історії. Про це свідчить системний аналіз даних археології, історії, теології, міфології, мовознавства, мистецтвознавства, прикладних соціальних комунікацій та інших соціальних наук.

Археологами доведено, що перші люди з’явилися на території Стародавньої України понад 1 млн. років тому в тисячолітньої української цивілізації можна вважати цивілізації Карпат, Кирилівки, Мізина, Кам’яної могили. На їх основі розвинулися української цивілізації Трипілля, Скіфії та Еллади.

докладніше...
Номер сторінки: 6

МОЖЛИВІ ВАРІАНТИ ГРАФІЧНИХ МОДЕЛЕЙ РЕТРОСПЕКТИВНОГО ПРОТОДИЗАЙНУ СИМВОЛІВ КНЯЗІВ КИЙОВИЧІВ (ДО НОВИХ ВЕРСІЙ ГІПОТЕЗИ ПОХОДЖЕННЯ НАЗВИ СТОЛИЦІ УКРАЇНИ)

В статті подаються нові версії гіпотези походження назви столиці України від виду найдавнішої персональної зброї, посоха, знака влади – «кия», об’єднання в одну з трьох літописних версій виникнення назви міста від імені першокнязя. Гіпотетично розглядаються можливості того, що засновник града майстерно фехтував на киях, шкутильгав змолоду після бойової травми, або привів праслов’ян до Дніпра–Славутича у поважному віці, користуючись києм, як посохом. Застосовуючи методи нової галузі науки на стику історії та дизайну, як запропонований «ретроспективний дизайн», розроблені можливі текстові, описові моделі родового символу Кийовичів. Підкреслюється, що наступні відомі знаки влади – жезл, скіпетр, бунчук, булава і т.д., походять від першого бойового знаряддя первісних людей та їх вождів – кия.

докладніше...
Номер сторінки: 14

ПОЛІТИЧНІ АСПЕКТИ ФІНАНСОВОЇ СТАБІЛЬНОСТІ КАЗАХСТАНУ

Розглянуто та проаналізовано фінансовий аспект розвитку Казахстану в умовах глобалізації. Гло- балізація посприяла тому, що сьогодні Казахстан — не просто країна на роздоріжжі Азії та Європи, а осередок фінансової стабільності, якій довіряють. Багато іноземних компаній активно вкладають кошти в нафтогазовий сектор Казахстану, тому країну можна вважати достатньо інтегрованою в глобальні процеси. Завдяки продажу нафти забезпечується політична стабільність Казахстану. Проте, з іншого боку, економіка країни залежить винятково від цін на нафту.

Проаналізовано основні рушійні сили та проблеми функціонування Казахстану у форматі Митного союзу з Росією та Білоруссю. Охарактеризовано також основні інтереси країн-членів у контексті су- часних геополітичних процесів, а також визначено основні ризики для Казахстану у Євразійському еко- номічному союзі.

докладніше...
Номер сторінки: 22

АЗЕРБАЙДЖАНСЬКИЙ ДОСВІД ЗДІЙСНЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ ПОЛІТИКИ НОВІТНЬОЇ ДОБИ ТА СУЧАСНА УКРАЇНА

У статті аналізується азербайджанський досвід здійснення міжнародної політики новітньої доби та можливість його використання в Україні. Визначаються ключові результати, яких досяг Азербай- джан у зовнішньополітичній царині у пострадянський період. Показано, що Баку максимально викори- став можливості таких міжнародних організацій, як ООН, ОБСЄ, РЄ, ЄС, ОІК для того, щоб заручитися їх підтримкою для мирного розв’язання Нагірно-Карабаського конфлікту. Висвітлено також діяльність керівництва держави по вирішенню проблем біженців та вимушених переселенців. Автор зу- пиняється також на здійсненні Азербайджаном енергетичної дипломатії, як потужної складової підй- ому економічного потенціалу країни, та пропонує використати цей досвід для розвитку аграрного сектора України. 

докладніше...
Номер сторінки: 30

«НОВИЙ ШОВКОВИЙ ШЛЯХ» ХІЛАРІ КЛІНТОН У ЦЕНТРАЛЬНІЙ АЗІЇ

Розглянуто основні постулати стратегії США в Центральній Азії після виводу військ з Афганістану. Розкривається сутність економічних проектів, що є елементами великого плану дій адміністрації Ва- шингтону в регіоні, проведено аналіз найбільш проблемних аспектів стратегії Хіларі Клінтон, вивчено геополітичну складову цього плану дій. Стаття також коротко окреслює важливість інтересів великих гравців політичного світу в рамках регіону Центральної Азії та запропонованої програми «Великого Шовкового шляху» безпосередньо, пояснює важливість їхнього залучення до процесу втілення ідеї Х.Клін- тон. Аналіз стратегії «Нового шовкового шляху» дозволяє зробити висновок, що тільки об’єднання зусиль усіх учасників процесу й синтез їхніх регіональних інтересів може сприяти відновленню статус-кво в Афганістані й Центральній Азії й розвитку регіону. 

докладніше...
Номер сторінки: 36

МИРНІ ЗІБРАННЯ ЯК ФОРМА ПОЛІТИЧНОЇ УЧАСТІ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ

Подано теоретичне узагальнення та аналіз мирних зібрання як форми позаелекторальної полі- тичної участі і специфіки їх проведення в Україні. Окреслено основні проблеми підвищення їх ефективності.

докладніше...
Автори: Розік Назар
Номер сторінки: 42

ГОЛОВНА ЗБРОЯ В ІДЕОЛОГІЧНІЙ БОРОТЬБІ З РОСІЙСЬКОЮ ІНФОРМАЦІЙНОЮ АГРЕСІЄЮ

Тлумачення слова «правда» органічно вбирає в себе категорію істини та етичну категорію справедливості. Однак і в умовах нинішньої військової агресії неототалітарної Росії проти України нав’язується постмодерна парадигма, де сама спроба розрізнення добра й зла трактується, як щось «примітивне». В сенсі власне етики та моралі культура постмодернізму відмовляється від унормування рамок будь-яких типів поведінки, базується на дискурсивному плюралізмі, що призводить до відкидання ціннісного пріоритету про істинне і хибне, прийнятне і неприйнятне, до ігнорування «моральних центрів» не тільки в нормативному, а й у ціннісному значенні.

докладніше...
Номер сторінки: 48