Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Символи, які нас можуть об’єднати стисле обґрунтування проекту Великого Герба України)

         Валентин Мойсеєнко, дослідник символів.
         УДК 903.2:904:908

 

        В статті обґрунтовується проект Великого Гербу України з прадавніми народними символами в основі - хрестом, горизонтальним півмісяцям ріжками догори та шестикутною зіркою.
         
Ключові словапрадавні символи, тризуб, хрест, півмісяць, шестикутна зірка, коло.

 

        В статье обосновывается проект Большого Герба Украины с древними народными символами в основе - крестом, горизонтальном полумесяцем и шестиконечной звездой.
        
Ключевые слова: флаг, Богдан Хмельницкий, древние символы, тризуб, крест, полумесяц, шестиконечная звезда, круг.

 

         In the article is ground of project of Great Coat of Ukraine with ancient symbols of cross, horizontal halfmoon, 6-lines star.
        
Key words: ancient symbol, trident, cross, halfmoon, 6-lines star, circle.

 

         Статею 20 Конституції України передбачено, що основу Великого Гербу України має становити тризуб. На засіданні Кабінету Міністрів України в липні 2009 р. проект гербу запропонований групою авторів у складі: Івахненко О.А, Мітченко В.С., Дмитрієнко В.С. та Савчука Ю.К. зі вказаним символом в основі було схвалено у якості Великого Гербу України і винесено на остаточне затвердження Верховною Радою України (мал. 1):       

         У свою чергу у статті 22 проекту Конституції України Віктора Ющенко запропоновано «Державний Герб України - Тризуб золотої барви на синьому щиті» без поділу на Малий і великий Герб України.
         Відомий дослідник символу тризуба Георгій Шаповалов у своїх працях навів переконливі дані про те, що хреститель Русі - князь Володимир запозичив тризуб у Візантії, де він вінчав імператорський скіпетр та прикрашав монети [1, c. 18]. Так як цей символ не був народним, традиція його використання закінчилася разом з правлячими династіями руських князів невдовзі після татаро-монгольського нашестя. Знову згадали про тризуб лише через шістьсот років завдяки археологічним розкопкам, що проводилися в Києві протягом ХІХ століття. Саме тоді були знайдені монети хрестителя Русі князя Володимира Великого та його сина Ярослава Мудрого з цим символом. Голові УНР Михайлу Грушевському в 1918 році вдалося переконати своїх колег затвердити його гербом новоствореної держави. Використовували його у якості державної символіки Симон Петлюра та гетьман Скоропадський. Проте, селяни, які на той час складали переважну більшість населення України, не відразу і далеко не всі сприйняли цей незрозумілий для них символ. Але вже у сталінські часи лише за його зображення, знайдене при обшуку, відправляли в табори. Саме тому тризуб став символом ОУН-УПА. З тих часів у свідомості значної частини старшого покоління зі Сходу і Півдня України зберігся стереотип про спорідненість понять «націоналіст» і «тризуб». Не змогла його подолати й та обставина, що з настанням незалежності тризуб було оголошено Малим Гербом України.         

       Таким чином тризуб на Малому Гербі України так і не став об'єднуючим символом для всіх громадян України. Сприяє цьому і та обставина, що українські історики та народознавці за останні сто років так і не спромоглися придумати для нього загальноприйнятну і захоплюючу легенду.
        Тому нами разом з заслуженим майстром народної творчості України Ларисою Шустерман-Ковальчук було створено принципово інший варіант Великого Гербу України, який враховує різні менталітет та віросповідання громадян України і в змозі об'єднати усіх в згуртовану націю (мал. 2).

          Його основа - споконвічні символи нашої землі, що масово прикрашають козацькі прапори і корогви, герби і гербові знаки української шляхти, козацької старшини, міст і містечок: хрест, півмісяць-молодик ріжками догори та шестикутна зірка. На відміну від тризуба безперервна історія символу шестикутної зірки на теренах України складає 6 тис. років, півмісяця - 7,5 тис. років, а хреста аж 12 тис. років [2, c. 203]. Особливо багато цих символів на трипільській кераміці. Адже хрестом в колі наші пращури позначали матінку-сонце, а півмісяцем-молодиком - батька-місяця [3, c. 5-8]. Крім того лише в слов'янських мовах слова «хрест», «хрестити» та «християнин» мають спільний корінь. Адже у грецькому тексті Євангелія «хрестити» звучить як «баптізо», тобто «занурювати», «омивати», а «хрест» звучить як «ставрос». Те, що в українській мові ці слова співзвучні, ряд богословів вважає промислом Божим. Мабуть тому символ хреста прикрашає одиннадцять гербів областей України, а тризуба - лише сім. Те, що в основі Великого Гербу нашої країни має бути хрест вважають і народні депутати України Анна Герман та Оксана Білозір, які в жовтні 2009 року внесли на розгляд Верховної Ради відповідний законопроект з наступним проектом Великого Герба України (мал. 3).

 

       За основу запропонованого нами з Ларисою Шустерман-Ковальчук проекту герба взято православний хрест на півмісяці, який традиційно вінчав бані головних церков Покрови Божої Матері усіх Запорозьких Січей. Останній з них дивом зберігся після зруйнування Січі російськими військами в 1775 році і нині експонується в краєзнавчому музеї міста Нікополь. Форма цього хреста є настільки популярною, що і зараз прикрашає бані багатьох новозбудованих храмів.
        Головні складові герба - хрест і півмісяць означають для українських християн і мусульман небесне покровительство над нашою країною, 24 промені великого кола-сонця на хресті символізують усі області України, коло в центрі хреста - столицю країни м. Київ, а дві зірки Автономну Республіку Крим та м. Севастополь. За прадавньою традицією одна з них шестикутна, а інша п'ятикутна, як символ перемоги над фашизмом та майбутнього членства України в Євросоюзі. В обрамуванні герба під його основною частиною міститься тризуб. Для старшого покоління він, як і п'ятикутна зірка, символізує остаточне замирення і взаємне прощення після кривавого і протиприродного протистояння між українцями першої половини ХХ століття. В обрамленні герба крім тризуба присутні: синьо-жовта стрічка та традиційні для українців колоски пшениці, дубове листя, як символ могутності, та кетяг калини. В цілому запропонований проект Великий Герб нашої країни відображає Україну такою, якою вона є - духовною і різноманітною. У світі, що постійно змінюється, саме це має стати запорукою її майбутнього розквіту.Номер сторінки у виданні: 118

Повернутися до списку новин