Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Запитання для підготовки до екзаменаційного тестування

1.      Політичні партії та демократія.

2.      Політичні партії в структурі громадянського суспільства.

3.      Партії і політична система суспільства.

4.      Політичні партії у системі громадсько-політичних об'єднань.

5.      Об'єкт та предмет партології.

6.      Теоретико-методологічний інструментарій партології.

7.      Суть поняття "політична партія". Підходи до визначення політичної партії.

8.      Походження політичних партій. Складові генетичної моделі походження партій.

9.      Етапи історичного розвитку партій. Історія та теорія політичних партій. 

10.    Партії як аристократичні угруповання.

11.    Партії як політичні клуби.

12.    Масові політичні партії в Європі.

13.    Масові політичні партії в Америці.

14.    Політичні партії в постколоніальних країнах.

15.    Теорія "кризи партій" та її інтерпретації.

16.    Трактування політичних партій в англійській політичній філософії XVI-XVIII ст.

17.    "Батьки-засновники" американської політичної системи про політичні партії.

18.    Проблема партій і революційно-демократичні вчення про державу у Франції XVII-XVIII ст.

19.    Розвиток учення про партію в політичній думці Німеччини.

20.    Вчення Й. Блунчлі про політичні партії.

21.    Партії в теоріях демократії ХІХ ст.

22.    А. Токвіль про відмінності між американськими та європейськими партіями.

23.    Ідейно-теоретичні витоки класичної теорії політичних партій.

24.    М. Острогорський - засновник класичної теорії політичних партій.

25.    М. Вебер про причини виникнення і етапи розвитку партій.

26.    Р. Міхельс про олігархічні тенденції в партіях.

27.    М. Дюверже і його праця "Політичні партії".

28.    Сучасна теорія політичних партій. Проект Джанди.

29.    Формування теорії партійних систем.

30.    Функції політичних партій. "Виражені" та "приховані" функції.

31.    Охарактеризуйте такі функції партій - формування політичних цілей та завдань артикуляції та інтеграції соціальних інтересів, політичної ідентифікації.

32.   Охарактеризуйте існуючі типи добору партіями кандидатів на виборах. Які способи формування політичними партіями виборчих програм?

33.   Охарактеризуйте функцію зв'язку та мобілізації мас. Як вони реалізуються?

34.   Опозиційна функція політичних партій. Її суть і значення.

35.   Особливості реалізації функцій партій в недемократичних  та постколоніальних державах.

36.    Партійне керівництво і його форми. Фактори, що визначають партійне керівництво.

37.    Типи партійного керівництва.

38.    Теорія "кризи партійного керівництва". Непартійні форми державного правління.

39.    Теорія коаліцій.

40.    Типи партійних союзів.

41.    Перелічіть головні підходи до типології політичних партій.

42.    Охарактеризуйте кадровий тип політичних партій.

43.    Охарактеризуйте масовий тип політичних партій.

44.    Виборчий тип партій.

45.    Національно-визвольні партії. Особливості їх мети та організаційної структури.

46.    Охарактеризуйте транзитні партії та їх різновиди.

47.    Суть та особливості партій-комітетів.

48.    Суть та особливості партії-громади.

49.    Суть та особливості народної партії.

50.    Суть та особливості революційних партій.

51.    Суть та особливості фашистських партій.

52.    Класифікація партій за їхньою величиною.

53.    Дайте визначення маргінальним та відірваним партіям. Партія-петля.

54.    Класифікація партій за рівнем репрезентативності.

55.    Класифікація партій за організаційним критерієм.

56.    Класифікація партій за їхнім ставленням до політичної системи.

57.    Класифікація партій на основі класового та ідеологічного критерію.

58.    Джерела та напрямки трансформації сучасних партій.

59.    Суть поняття "партійна система".

60.    Фактори, що визначають конфігурацію партійної системи.

61.    Соціально-політичні поділи і їх роль у формуванні партійної системи.

62.    Типи та класифікація соціально-політичних поділів.

63.    Соціологічний закон Дюверже.

64.    Основні підходи до типології партійних систем.

65.    Основні типології партійних систем.

66.    Однопартійна система та її різновиди.

67.    Двопартійна система та її різновиди.

68.    Формування багатопартійної системи.

69.    Дайте характеристику головних типів партійних систем за класифікацією Дж. Сарторі.

70.    Способи визначення конфігурації партійних систем.Номер сторінки у виданні: 316
Автор:

Повернутися до списку новин