Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Бізнес у нанотехнологіях

                Лариса Романенко, доктор економічних наук, професор, перший проректор Університету «Україна»

Віктор Малишев, доктор технічних наук, професор - завідувач кафедри хімії

та новітніх хімічних технологій Університету «Україна»

Ольга Романенко, старший викладач кафедри маркетингу Університету «Україна»

Алла Сущенко, магістр журналістики Університету «Україна»

УДК 332

 

У статті досліджуються проблеми інвестицій, прибутковості та ризику, економіки та її принципів, галузей та проектування бізнесу, розробки та здійснення проектів стосовно бізнесу в нанотехнологіях.

Ключові слова: освіта, інвестиції, прибутковість, ризик, економіка, бізнес, проекти, нанотехнології.

 

В статье исследуются проблемы инвестиций, прибыльности и риска, экономики и ее принципов, отраслей и проектирования бизнеса, разработки и осуществления проектов, относящихся к бизнесу в нанотехнологиях.

Ключевые слова: образование, инвестиции, прибыльность, риски, экономика, бизнес, проекты, нанотехнологии.

 

In article problems of investments, profitableness and risk, economy and its principles, branches and designing of business, working out and realization of the projects concerning business nanotechnologies are investigated.

Key words: formation, investments, profitableness, risks, economy, business, projects, nanotechnologies.

 

Досягнення в розробці та виготовленні наноструктур найбільшою мірою визначаються рівнем розвитку технологій, які дають змогу з атомною точністю отримувати наноструктури необхідної конфігурації і розмірності, а також методів комплексної діагностики властивостей наноструктур, включаючи контроль у процесі виготовлення (in situ) і управління на його основі технологічними процесами. За багатьма прогнозами саме розвиток нанотехнологій визначить обличчя ХХІ століття, подібно до того, як відкриття атомної енергії, винахід лазера і транзистора визначили обличчя ХХ століття [1-3].

Важливі наукові і технічні досягнення, що ґрунтуються на розумінні та управлінні процесами на рівні атомів і молекул - нанорівні, - здійснюються в лабораторіях усього світу. Наприклад, можливості керувати синтезом матеріалів на нанорозмірному рівні вже зараз дають змогу створити нові наноматеріали з поліпшеними властивостями. Новизна наноматеріалів виходить з того, що зі зменшенням розмірів структурних елементів вони набувають принципово нових властивостей. У віддаленій перспективі нанотехнології приречені на ще більш революційні досягнення з можливим впливом практично на всі галузі промисловості, включаючи енергетику, охорону здоров'я, оборону, транспорт і електроніку. Надаючи матеріалам та системам принципово нові якості, нанотехнології забезпечують прогрес практично у всіх існуючих галузях техніки і промисловості. І це справді так, тому що нанотехнології управляють структурою матерії на атомарному рівні, тобто на рівні, загальному для всього живого і неживого. Сьогодні вони є основою більшості інноваційних рішень у всіх сферах людської діяльності. Чи йдеться про генетику, клонування, бактерії або мікроорганізми, чи про нові матеріали для автомобілебудування, продукти і продукт металургії - скрізь і всюди інноваційні рішення так чи інакше пов'язані з нанотехнологіями. Ця інтегруюча роль нанотехнологій висуває їх на одне із перших місць у сфері критичних технологій, без розвитку яких сьогодні жодна держава світу не може претендувати на конкурентний технологічний розвиток і створення своєї інтелектуальної властності у сфері науки та технологій [1, 3, 4].

Сьогодні у вітчизняній наногалузі потрібно не працювати або робити кар'єру, а створювати бізнес. Якщо ви будете чекати, поки хтось дасть вам робочі місця, то можете не дочекатися цього ніколи. Сьогодні наноіндустрії потрібні люди, які здатні не тільки на неймовірні відкриття, але і вміють виготовляти продукцію, а також реалізовувати її на ринках, долаючи всі можливі перешкоди. Що значить робити бізнес? Це означає придумати щось нове, потім це щось виготовити, а після цього продати. Так ось, придумати - нелегко, зробити - ще важче, але найважче - продати.

У США і країнах Європи видатні вчені та винахідники далеко не бідні люди. Наші ж українські вчені дуже часто не володіють підприємницькими навичками взагалі. Як це не парадоксально, але вони створюють технології, які приносять дуже великий економічний ефект, але зовсім не можуть їх просувати і отримувати великі гроші за вирішення складних завдань. Більш того, часто при виборі завдань вони і не порівнюють їх з точки зору економічного ефекту, але ж зрозуміло, що нове технічне рішення, яке дозволяє виробникові заощадити мільйон доларів, буде оплачено набагато вище, ніж таке ж саме з точки зору часу і працезатрат, але яке дає копійчану вигоду.

Ще кілька десятиліть тому найбагатші люди світу отримували свій капітал у спадщину. Сучасна тенденція така, що серед десяти найбільш багатих людей світу більшість - це люди, які зробили капітал з нуля (взяти хоча б Білла Гейтса). В основі кожного такого достатку лежать винаходи в галузі техніки, виробництва чи продажу.

 

Інвестиції

Інвестиції - це насправді не що інше, як вкладення. Для розвитку будь - якого бізнесу потрібні вкладення: грошей, часу, здібностей - з метою їх подальшого примноження. Останнім часом усе більше далекоглядних підприємців, які розуміють перспективність та економічну вигоду нанотехнологій, вважають за краще вкладати кошти у високотехнологічні проекти. Про це добре свідчить динаміка зростання світових наноінвестицій: 1998 р. - 0,5 млрд. дол., 2000 р. - 0,9 млрд. дол., 2002 р. - 2,1 млрд. дол., 2004 р. - 11,8 млрд. дол., 2006 р. - 16,7 млрд. дол., 2008 р. - 23,3 млрд. дол. Обсяг інвестицій у нанотехнології в США за різними оцінками становить на сьогодні від 50 до 60% від всіх світових інвестицій [1, 2]. На Україну ж припадає менше 0,5% світових «наноінвестицій». А цільова державна програма підтримки нанотехнологій взагалі тільки народжується.

 

Прибутковість і ризик

Необхідно зрозуміти і прийняти як належне одну просту істину: дохід від інвестицій можна отримати, тільки прийнявши на себе певний ризик. У будь - якому бізнесі: чим більший прибуток ви хочете отримати, тим на більший ризик вам доведеться йти. Є бізнеси стійкі, зі зрозумілими правилами гри, зрозумілими продуктами і зрозумілими ринками збуту. Для них заздалегідь відомі дані віддачі на вкладений капітал і, як правило, вона невелика, оскільки добра прогнозованість цього бізнесу приваблює велику кількість конкурентів. До такого роду бізнесу належать, наприклад, автозаправні станції або продаж електроенергії. Тут можливі збитки в окремі несприятливі періоди, проте щодо загальної величини вкладеного капіталу вони невеликі.

З іншого боку, існують ризиковані бізнеси, які пов'язані з розробкою і просуванням на ринки нових продуктів. Розробка їх вимагає часу та грошей, і тому заздалегідь передбачити, чи вдається розробити справді хороший продукт і чи буде він потім прийнятий споживачами, дуже складно. Ризик невдачі такого бізнесу дуже великий - аж до повної втрати інвестованого капіталу. Проте ж у разі удачі можна виявитися першим і єдиним виробником гостро затребуваного продукту і за рахунок цього одержувати протягом певного часу дуже високі прибутки. Щоб наздогнати вас, конкурентам доведеться затратити чимало часу і ресурсів.

У бізнесі прибутковість і ризик йдуть пліч - о - пліч, існують одночасно. Ризик - це те, на що доводиться йти, якщо хочеш досягти поставленої мети, але багато хто виявляються до нього просто психологічно не готові. Якщо інвестиції у банківські вклади мають передбачуваний результат, то про нанотехнологічні проекти цього сказати не можна, оскільки життєві повороти практично непередбачувані. Будь - який підприємець підтвердить, що до 96% свого часу він витрачає на боротьбу з «ризиками», що виникли, - різними неузгодженостями, збоями та неочікуваними ускладненнями. Тому, щоб вкладати гроші у непередбачуване, треба постаратися все непередбачуване прорахувати. За словами однієї мудрої людини, «той, хто не вчиться передбачати і запобігати ризикам, ризикує сам виявитися ризикфактором, відлякує партнерів, інвесторів і, звичайно ж, гроші».

Кількість ризиків пропорційна кількості взаємозв'язків проекту з навколишнім середовищем. Постачальники можуть продати погану сировину, партнери можуть підвести, покупцям може не сподобатися товар, податкова теж тут як тут... Загалом, чим автономніший проект, тим він надійніший.

За різними даними, десять років тому в нашій країні частка успішних бізнес-проектів серед усіх початківців становила 5-10%. Сьогодні цей показник становить менше 0,5%. Саме така ймовірність того, що час, сили і гроші, вкладені в проект, повернуться з прибутком. Так що заняття бізнесом в Україні, особливо нанотехнологічних, - не для людей зі слабкими нервами.

 

Час -це гроші

Чим більше у вас є часу, тим на більший прибуток у перспективі можна розраховувати. Це пов'язано з багатьма чинниками. По - перше, чим більше часу у вас у розпорядженні, тим менш ризиковану стратегію ви можете вибрати. Наприклад, вам знадобився мільйон доларів. Якщо він вам не потрібен терміново, а, скажімо, років через 20, то існує багато не дуже ризикованих стратегій: створити власну справу, вивчитися на біржового гравця, заснувати компанію «МегаХард», стати зятем олігарха тощо. Однак якщо мільйон потрібний вам завтра, то залишаються лише дуже ризиковані варіанти на кшталт виграшу в казино або пограбування банку. Очевидно, що в другому випадку вірогідність «прогоріти» тяжіє до 100%.

Другий важливий чинник, що посилює вплив часу на підсумкову прибутковість, - це ефект складних відсотків, коли отриманий прибуток сам починає генерувати додатковий прибуток. Наприклад, якщо ви примножуєте свої кошти на 50% на рік і не проїдаєте, а знову інвестуєте прибуток, то за два роки вони збільшаться не на 100%, а на 125% і т. д.

 

Конкуренція

Конкуренція - це конфліктне суперництво за досягнення кращих умов існування, функціонування та розвитку. Хочемо ми цього чи ні, але світ влаштований так, що багато людей не можуть одночасно перебувати в кращих умовах. «Загальна рівність», про яку протягом усієї людської історії марять утопісти, суперечить «природній нерівності», встановленій природою. Природна нерівність приводить до виживання більш сильного, прогресивного і відмирання слабкого, застарілого. Тому хоч на перший погляд конкуренція може здатися злом, насправді вона - двигун прогресу.

Конкуренція - це таке ж давнє явище, як експоненціальний розвиток, більше того, вона нерозривно пов'язана з ним. Якщо б виживали не найефективніші форми життя, а все підряд, то не було б не те що людини, а навіть ДНК. Якщо б необмежено впроваджувалися всі винаходи, а не тільки найбільш потрібні та ефективні, то всі ресурси планети давно були б вичерпані на виробництво трильйонів тонн непотрібного мотлоху. Там, де немає конкуренції, утворюється застій.

У той же час, якщо сьогодні ваша продукція затребувана ринком, то не факт, що завтра хтось зробить те ж саме, але дешевше і якісніше. Тому, щоб бути успішним у бізнесі, потрібно не тільки створити і вести його, а й безперервно розвивати свої конкурентні переваги:

- науково - технічні переваги (якість наукових досліджень, можливість розробки та виробництва нових товарів, ступінь оволодіння існуючими технологіями);

- виробничі переваги (низькі витрати на виробництво продукції, якість продукції, повнота використання можливого устаткування, вигідне місцезнаходження з точки зору транспортування, доступ до кваліфікованої робочої сили, висока продуктивність праці, можливості виробництва різної продукції, виконання замовлень споживачів);

- торгові переваги (широка мережа збуту, доступ покупців до товару, наявність власних магазинів, низькі витрати на продаж, швидка доставка);

- маркетингові переваги (висока кваліфікація співробітників відділу продажів, технічна підтримка, акуратне використання замовлень, різноманітність продукції, мистецтво продажів, привабливі дизайн і упаковка, гарантії);

- професійні переваги (особливий талант, ноу - хау, компетентність, уміння створювати ефективну рекламу, здатність швидко переводити товари зі стадії розробки в промислове виробництво);

- організаційні переваги (рівень інформаційних систем, здатність швидко реагувати на змінюючі ситуації, досвід);

- інші переваги (сприятливий імідж і репутація, низькі витрати, вигідне розташування, приємні в спілкуванні та доброзичливі співробітники, доступ на фінансові ринки, правова захищеність) і т. д., і т. п.

Коли на ринку багато конкурентів, кожному з них дістається не так уже багато прибутку, тому єдиний спосіб зробити бізнес надефективними - це позбутися конкуренції і стати монополістом. Маємо на увазі не ті кровожерливі методи, про які ви подумали, а видатний винахід - те, чого ще ніхто, крім вас, не вміє робити. Поки конкуренти розвідають, як це вам вдається, ви зможете зробити новий винахід, і вас уже не наздогнати. Білл Гейтс так і зробив - він просто винайшов DOS в той час, коли ніхто про це не А коли успіх DOS привабив безліч конкурентів, він винайшов Windows і став найбагатшою людиною в світі.

Не забувайте про те, що поки ви керуєте своїм бізнесом, ваші конкурентні переваги - винаходи, спроможності, талант - працюють на вас. Як тільки ви продали їх чужій компанії, ви стаєте найманим працівником - пролетарієм. Коли вони розберуться у вашому винаході, ви станете їм не потрібні і втратите свої переваги. Такий закон природного відбору.

Інформація

Доходи від інвестицій прямо пропорційні якості інформації, якою ви володієте. Недарма Білл Гейтс сказав, що в новому світі успіху доб'ється той, хто навчиться правильно поводитися з інформацією, а вже він то в цій справі розуміється як ніхто інший. Якщо ви знаєте, акції якої компанії виростуть у ціні, а які впадуть - ви можете миттєво заробити купу грошей, однак, щоб отримати таку інформацію, потрібно досконально знати все, що діється в кожній компанії. Як отримати бажану інформацію, щоб вигідно інвестувати свої гроші і час? Основою дорогоцінного знання є розвідка. Розвідка та ще раз розвідка - зрозуміло, у рамках закону. Наноіндустрія має таку кількість взаємозв'язків, що досить просто відкрити очі і «нагострити вуха», щоб дізнатися про все необхідне і навіть понад те. При цьому, інформація може потрапити до вас у руки різними шляхами:

- моніторингом ЗМІ, що належать до потрібної галузі;

- шляхом розвитку контактів з експертами та аналітиками;

- через співробітництво з колегами та інвесторами;

- за допомогою вивчення зразків продукції конкурентів;

- за допомогою оперативної роботи та з інших джерел.

Врахуйте, що великі корпорації, які вам протистоять, мають величезні розвідувальні служби, які можна порівняти (а часто і поєднати) з державними. «Проте з ними ж неможливо конкурувати!», - подумаєте ви, і будете неправі. Часто великі компанії бувають неповороткі, а інформація, яка закликає до масштабних змін у їх діяльності, зазвичай доходить до їх «мозкового центру» довго, проходячи крізь величезну бюрократичну систему аналітиків і секретарів (а то й зовсім ігнорується). Маленькі ж компанії, що складаються з декількох чоловік, надзвичайно зацікавлені в розвитку тарозширенні, тому здатні миттєво реагувати на інформацію, яка надходить, і використовувати її в своїх інтересах. Не треба боятися конкурувати з гігантами тільки тому, що вони великі. Динозавр може помітити здобич раніше, ніж вовк, але щоб зрушити з місця, йому треба затратити в тисячу разів більше енергії.

Отримавши інформацію, її треба ще осмислити. Аналітик в наноіндустрії грає набагато більшу роль, ніж, наприклад, у сільському господарстві. Це пов'язано з тим, що тільки систематичне вивчення всієї світової наноіндустрії у її взаємозв'язку і розвитку може служити основою прийняття рішень.

Для успішного аналізу треба вміти зіставити безліч аспектів проблеми - від фундаментальних наукових основ до митних питань. Аналітик повинен не тільки чудово знати фінанси та інвестиційний менеджмент, а й мати навики з міждисциплінарних знань у найрізноманітніших галузях: хімія, фізика, біологія, інформатика, електроніка, математика, історія, соціологія, психологія, наукознавство, технології, географія, політологія тощо. Причому ці знання повинні бути не розрізненими, а зв'язаними в єдиний системний світогляд. Де знайти такі кадри? На жаль, стандартна система освіти поки що далека від підготовки таких спеціалістів, тому навчитися можна

тільки самостійно.

 

Наноекономіка

На перший погляд, розвиток техніки може здатися лінійним: вчора винайшли одне, сьогодні - інше, завтра - третє і т.д. Більшість людей вважають, що майбутнє буде, в основному, схожим на їхнє теперішнє, яке, у свою чергу, не цукор, але відрізняється від їхнього минулого. Однак, історія вчить нас тому, що це не так, і насправді розвиток відбувається за експонантою. Ефективність технологічних інновацій, як то: швидкість роботи комп'ютерів, дозвіл мікроскопів, швидкість транспортування вантажів і т. п. - зростає експоненціально. А розміри, енергоємність і, найголовніше, вартість пристроїв, відповідно, експоненціально зменшуються. Експонентне зростання властиве будь - якому еволюційному процесу розвитку. Наші предки не помічали цього, так як жили на настільки «убогій ділянці» експоненти, що їм здавалось, ніби ніякої тенденції не існує. Однак ідо цього дня більшість укладачів прогнозів (у тому числі економічних) значно недооцінюють темпи розвитку технологій, оскільки спираються на інтуїтивний лінійний підхід, коли люди думають про майбутнє, маючи на увазі, що поточні темпи прогресу збережуться й надалі. Сьогодні, коли в промисловості панує закон Мура, здоровий глузд підказує, що слід очікувати експоненціального технологічного прогресу та економічних змін, які він викличе. Але майбутнє набагато більш несподіване, і лише дуже мало хто усвідомлює, що і темп прискорення прогресу, у свою чергу, також прискорюється.

Технологія - це не просто створення інструментів, а процес створення більш потужних інструментів з використанням уже наявних. Цим людина відрізняється від інших винахідників знаряддя праці. Перші технологічні кроки - сокира, вогонь, колесо - займали десятки тисяч років. Для людей, які жили в ту епоху, технологія мало мінялася навіть за тисячоліття. У ХIX столітті ми бачимо більше технологічних змін, ніж у дев'яти століттях, що йому передували. А за перші 20 років ХХ століття відбулося більше змін, ніж за все ХIX століття. Сьогодні прогрес ще більш прискорюється. Ще зовсім недавно Інтернет перебував у зародковому стані, мобільні пристрої здавалися дивиною, а про нанотехнології взагалі знав один Дрекслер [5, 6].

Як видно, експонентне зростання не просто має місце, але і прискорюється за рахунок того, що все більш потужні і швидкодіючі досягнення кожного етапу еволюції використовуються для створення наступного, більш досконалого етапу. Так, наприклад, обчислювальна потужність комп'ютерів (на одиницю вартості) в 1920 - х подвоювалися кожні три роки, півстоліття тому - кожні два, а сьогодні - кожен рік. На цій основі Дрекслер припустив, що 100 років прогресу в ХХI столітті будуть еквівалентні 20.000 років прогресу століття ХХ. Провідні експерти вже пророкують прийдешню конвергенцію (злиття) технологій, в якій нанотехнології, біотехнології, нейроелектроніка і штучний інтелект створять еволюціонуючу промисловість майбутнього - повністю автоматичну, яка розвиватиметься за своїми законами [5].

 

Принципи наноекономіки

Беручи до уваги все вищесказане, сформулюємо основні принципи майбутньої наноекономіки.

- Великий обсяг знань дозволяє створювати більш ефективні машини. Чим більше ви знаєте, тим кращі продукти ви можете створити. До винаходу двигуна внутрішнього згоряння не було літаків, а до відкриття тунельного ефекту не могло бути ВТМ.

- Створення більш ефективних інструментів відкриває можливість створення ще більш ефективних інструментів у більшій кількості. У біологічній еволюції поява ДНК дозволила «експериментувати» з білковими структурами набагато швидше й ефективніше. Також як винахід комп'ютерів і CAD дозволило багаторазово прискорити і спростити розробку нових машин.

- Чим швидші комп'ютери і чим їх більше, тим швидше робляться відкриття і розробляються більш ефективні машини. Згадайте історію з розшифровкою генома людини або програми наномоделювання, можливості яких прямо залежать від продуктивності комп'ютерів.

- Автоматизація та роботизація дозволяє виробляти більш ефективні продукти швидше, дешевше і в більшій кількості. Уявіть собі ручне виробництво сотень мільйонів компактдисків або хоча б однієї нанотрубки.

Таким чином, кожна конкуруюча перевага допомагає в розвитку всіх інших конкурентних переваг і, навпаки, кожна слабкість відбивається на інших сторонах бізнесу. У результаті розриву між державами, компаніями і людьми, що розвиваються з різною швидкістю, збільшиться ледве не більше, ніж сьогодні, розрив між людьми та тваринами. Отже, ви вже зрозуміли - ера нанотехнологій показує, хто на що здатний. Діючи швидко та з розумом, в ній можна заробити мільярди, а лінуючись і безтурботно попиваючи пиво, водночас стати неандертальцем.

Ті, хто стануть лідерами в застосуванні нанотехнології, стануть лідерами в економіці та політиці. Конкуренція в якості, швидкості і ціні між заводами, які використовують та ігнорують нанотехнології, буде подібна до змагання між гідравлічним пресом і середньовічним ковалем.

Експерти оцінюють світовий ринок нанотехнологічної продукції в 1.000.000.000.000 (трильйон!) доларів лише до 2015 року. У світі існує більше трьох тисяч споживчих і величезна кількість промислових продуктів, що виготовлені з допомогою нанотехнологій і користуються попитом на світовому ринку. Функціонує понад 16.000 нанотехнологічних компаній, кількість яких подвоюється кожні півтора року.

В Україні нанотехнологія теж починає приносити свої перші плоди. З'явилися десятки потужних технологій, готових до впровадження на виробництві. Серед них нові матеріали на основі нанотрубок, надміцні покриття, антифрикційні склади, провідні полімери для гнучкої електроніки і т. д.

 

Галузі нанобізнесу

Нанотехнологія - це технологія загального призначення, тобто застосована у всіхсферах виробництва, як колись залізо, парова машина чи електрика. Тому вона і обіцяє радикальне перетворення промисловості і всього людського життя в цілому. Один і той самий продукт нанотехнологій, наприклад, нанотрубки або МЕМС - датчиків, може знайти застосування у багатьох галузях [1, 2, 7].

 

Авіація і космонавтика. Коли треба перемістити щось повітрям або підняти на орбіту, кожен грам вимагає додаткової витрати палива. Нанотехнологія полегшить усі деталі апаратів - від корпусів до батарейок. Крім того, наноелектроніка і МЕМС - датчики перетворять літаки в безпілотних роботів. Надміцні і жаростійкі наноматеріали дозволять їм літати на величезних швидкостях з нелюдськими перевантаженнями, а наночастинки забезпечать економію і підвищення якості палива. Скафандри космонавтів

стануть більш зручними, сонячні батареї - ефективнішими, а ракети - надійнішими.

 

Автомобілебудування. Автомобілі майбутнього стануть більш комфортними та інтелектуальними, заснованими на легких і міцних матеріалах, мініатюризації і нових енергетичних установках. Практично кожна деталь автомобіля може бути вдосконалена за допомогою нанотехнологій. Сьогодні нанотехнології впроваджують кілька найбільших виробників, але згодом їх будуть використовувати всі автомобілебудівники та більшість їх постачальників.

Вже нині антифрикційні та протизносні покриття продовжують термін служби тертьових деталей, скла з управляючими оптичними властивостями, регулюють освітленість салону, а самоочищувальні покриття завойовують нагороди. Toyota оснащує свої автомобілі легким і міцним бампером із додаванням нанотрубок, а машини Kia і Hyundai їздять на екологічному водні. Пластикові деталі стануть вогнетривкими. Розумні, понадм'які ресори згладять будь - які нерівності дороги. На черзі - самовідновлюючі покриття і штучний інтелект - автопілот. Автомобіль буде впізнавати свого власника в обличчя, а відслуживши свій термін, поїде в ліс і розкладеться на екологічно чисті біодеградовані речовини.

 

Аудіо- та відеотехніка. Меломани належним чином оцінять імплантантнейрочіп, що передає музику прямо в мозок з абсолютною відсутністю перешкод і спотворень. Тепер можна буде дуже ввічливо не слухати людей, які несуть нісенітницю - просто включіть улюблену композицію. Більше того: можна буде записувати все почуте, а потім просто прослуховувати потрібні моменти. Масиви МЕМС - мікрофонів дозволять спрямовано сприймати звук - можна буде говорити по телефону в натовпі або на концерті.

Те ж саме чекає і зображення - тривимірні відеоокуляри вже створені, але вони ще не дають повної ілюзії реальності. Вже випробовуються екрани на нанотрубках з роздільною здатністю, що перевищує дозвіл сітківки ока. Багато компаній досліджують «електронний папір» і гнучкі дисплеї. А незабаромвідеокамера, фотоапарат, телевізор і маса не менш корисних пристроїв будуть уміщатися в кришталику ока! Але і це ще не все - нанотехніка дозволить записувати, передавати, відтворювати та редагувати запахи і дотики. А потім біочіп зможе також передавати емоції і настрої, керуючи концентрацією в крові адреналіну, ендорфінів та інших речовин.

 

Безпека. Ще на початку XIX століття російський історик М. Карамзін дав найточніше визначення ситуації в державі: «крадуть». Як бачимо, це визначення нітрохи не втратило актуальності. Що може цьому протиставити нанотехнологія? Біометричні системи дозволять використовувати замість ключів, паролів і документів природні ідентифікатори: відбитки пальців, райдужну оболонку ока і малюнок кровоносних судин під шкірою. RFID - мініатюрні радіомаячки - замінять штрих - коди на товарах і дозволять завжди точно знати розташування кожного з них. Будинки з наноматеріалу будуть невразливі для пожеж і терористів, а біосенсори виявлять найменші ознаки бактеріологічної загрози. Підслуховуючі і підглядаючі пристрої теж стануть ще дрібнішими, а квантові точки можуть надійно захистити гроші і документи від підробки.

 

Побутова техніка. Кондиціонери та пральні машини вже сьогодні вбивають бактерії за допо могою наночастинок. Наносенсори дозволять посудомийним машинам аналізувати стан посуду. Мікрохвильова піч зможе за запахом визначити готовність їжі. Світильники стануть безпровідними і з регульованим спектром. Усе це, зрозуміло, буде вбудовано в стіни будинків майбутнього, виявляючи свої властивості за необхідності. А дрібне начиння й зовсім буде виготовлятися на місці за командою з комп'ютера.

 

Озброєння та військова техніка. Незважаючи на очевидні застосування нанотехнологій у військовій справі, заробити в цій галузі навряд чи вдасться. Річ у тому, що у російських військових немає грошей навіть на звичайну зброю, а якщо ви продасте військову нанотехнологію іноземцям, то вас чекаютьзаслуженінеприємності зі спецслужбами. Крім того, очевидно, що дуже багато хто зацікавлений у слабкій Україні і будуть реагувати на військову нанокомпанію як бик на червону ганчірку.

 

Гірничодобувна промисловість. Величезними ефектами нанотехнології в гірничій промисловості будуть, по - перше, нові види ресурсів, які можна буде використовувати, а по - друге, - здешевлення процесу їх видобування та переробки. Також можна буде перетворювати одні ресурси в інші. Перехід деревини в кам'яне вугілля в природних умовах займає мільйони років. Нещодавно нанотехнології вдалося зробити це за три дні. Проте найбільш вражаючим застосуванням нанотехнології у видобувній промисловості стане освоєння автоматичними фабриками ресурсів Місяця.

 

Міське і комунальне господарство. Ми вже писали про грандіозні перспективи нанотехнології в архітектурі. Розвиток виробництва нанотрубок і нанокомпозитів зробить реальними багатоповерхові хмарочоси і кілометрові дороги. Завдяки самоочисним матеріалам будь - яке місто стане чистішим, а тонкоплівкові сонячні батареї зменшать витрати на електроенергію. Електронний ніс почує найменші витоки газу, а самовідновлюючі оболонки трубопроводів позбавлять місто від необхідності мати тисячі працівників ЖЕКу. Ультрагідрофобне покриття каналізаційних труб зроблять їх надслизькими, які будуть перешкоджати засміченню. Біодеградовані пластмаси зроблять огидні звалища надбанням історії.

 

Індустрія краси. Нанобіотехнології дозволять не підфарбовувати, а відрощувати вії, нігті і волосся різних форм і забарвлень. Більше того, можна буде навіть «перемикати» їх колір. Нові парфуми можна буде «скачати» з Інтернета і виготовити в настільному синтезаторі, а прикраси, такі, як кільця, брошки та сережки, можна буде просто «надрукувати» на тривимірному міні - принтері за власним дизайном. Ну і, звичайно, одяг - гнучкий, програмований, що змінює розмір і текстуру.

 

Машинобудування. Дешеві, легкі та міцні наноматеріали з часом витіснять більшість металів і пластмас. Вуглецеві нанотрубки в сто разів міцніші сталі при тому, що в десять разів легші її і в тисячі разів електропровідні. Toyota уже додає їх у бампери автомобілів, але масового застосування поки ще немає. Це пов'язано з тим, що поки нанотрубки отримують примітивними, малопродуктивними методами, що обумовлює їх занадто високу для повсякденного застосування ціну: $ 50100 за грам. Проте в лабораторіях концерну «Наноіндустрія» створені зразки промислового обладнання, які виробляють високоякісні нанотрубки собівартістю на порядок менше.

 

Медицина. Нанотехнології забезпечать прискорення розробки нових ліків, створення нанопрепаратів та спосіб передавання лікарських засобів до вогнища захворювання. Широкі перспективи відкриваються і в галузі медичної техніки (розробка засобів діагностики, проведення безболісних операцій, створення штучних органів). З часом нанобіотехнології будуть надавати все більше можливостей для продовження людського життя і профілактики хвороб.

 

Наука. Нанотехнологія дозволить практично у всіх науках проводити в мільйони разів більш точні вимірювання, вивчати різні процеси на атомномолекулярному рівні і реєструвати їх найменші відхилення. Вдосконалені нано- і нейроелектронні комп'ютери вирішать безліч завдань моделювання та обробки інформації. Вдосконалені космічнізонди та надшвидкісні ракети допоможуть вивчити простори космосу, а наноманіпулятори і нейтронні мікроскопи - проникнуть у глибини субатомних частинок. Ну і, звичайно ж, сама нанотехнологія потребує у великій кількості приладів та інструментів, які старіють практично щодня.

 

Сільське господарство. Застосування нанопрепаратів із бактеріородопсином показало збільшення в кілька разів врожайності практично всіх культур, підвищення їх стійкості до несприятливих погодних умов. Нанобіотехнології дозволять вносити до рослин і тварин цілеспрямовані зміни - наприклад, створити рослини не із зеленими, а з чорними листками - відповідно, вони поглинають велику частку сонячного світла і ростуть швидше.

 

Будівництво. Надміцні і легкі наноматеріали дозволять створювати величезні хмарочоси і принесуть в архітектуру раніше недоступні форми, які, будучи виготовлені зі звичайних матеріалів, просто б розвалилися. Нові технології очищення води і повітря захистять мешканців від несприятливої екологічної обстановки і терактів. Стіни будівель зможуть мати програмований колір та текстуру і навіть створювати ілюзію невидимості будинків або окремих поверхів. Уже сьогодні виготовляють шибки із самоочисним покриттям - спочатку вони розкладають пил і бруд, використовуючи енергію сонячного світла, а потім дощ змиває легко їх [4].

 

Телекомунікації. Samsung збирається інтегрувати нейроінтерфейси в мобільні телефони. Тобто за SMS можна буде передавати не смайлики, а самі емоції. Щоб переслати друзям красивий краєвид з подорожі, не треба буде діставати телефон - можна буде просто глянути. Системи на основі нанотранзисторів, дослідні зразки яких уже створені в ряді лабораторій, забезпечать підвищення продуктивності систем передачі, обробки та зберігання інформації в сотні і тисячі разів.

 

Екологія. На порядку денному використання фільтрів і мембран на основі наноматеріалів для очищення води і повітря, опріснення морської води, а також біосенсорів для швидкого визначення хімічних та біологічних забруднень, синтез нових екологічно чистих матеріалів, нові методи утилізації та переробкивідходів. Дослідження, проведені зі зразками ґрунтів, уражених радіаційно і хімічно (у тому числі з чорнобильськими), показали можливість їх відновлення за допомогою нанопрепаратів до природного стану за кілька місяців.

 

Енергетика. Багато хто покладають надії на нанотехнології у вирішенні проблеми енергетичної кризи. Нанотехнології можуть покращити ефективність сонячних батарей, допомогти в поліпшеному каталізі нафти, створити нові джерела зберігання енергії і поліпшити старі (акумулятори, батарейки, паливні елементи). Завдяки нанотехнологіям уже виготовлені сонячні батареї, товщина яких не перевищує товщини обгорткового паперу. Це покоління сонячних батарей відрізняється від аналогічних джерел живлення незмірно меншою вагою, більшою гнучкістю і довговічністю. Не забудемо і про паливні комірки. Експерименти з переходу на екологічно чисте водневе паливо в розвинених країнах проводяться вже зараз. Далі продовжувати, мабуть, немає сенсу: читач уже здогадався, що перерелічувати напрямки застосування нанотехнології - все одно, що перелічувати напрямки застосувань металу, комп'ютерів чи електрики.

 

Принципи нанобізнесу

Гаразд, у вас є винахід або ідея, або просто бажання заробити на нанотехнологіях.

«Не вір». Якщо ви, наприклад, винайшли персональний комп'ютер і зуміли його виготовити і продати, ви мільйонер. Спроби ж продавати патенти на винаходи, що не приносять прибутку, майже завжди закінчуються невдачею. Якщо хтось не хоче розбиратися в премудростях бізнесу, щоб заробити на своєму винаході, то які його шанси вигідно продати його західним компаніям зі сторічним досвідом у справі дешевої скупки патентів? Правильно - нульові.

Якщо ви хороший фахівець своєї справи, то вам нічого не загрожує влаштуватися в будь - який «Інтел» або «Самсунг». Кадри вирішують усе, і західні компанії це розуміють і зовсім не проти «прибрати до рук» толкові слов'янські кадри. Звичайно, вам запропонують гарну зарплату, непорівняну зхаотичнимидоходамивітчизняного підприємця. Але розсудимо логічно: а чи не розумніше (і шляхетніше) використовувати свій розум для розвитку власної країни? На це, звичайно, багато заперечать, що досить безглуздо працювати на державу за злиденний оклад наукового співробітника, за відсутності необхідного устаткування і т. п., якщо результати робіт все одно нікому не потрібні. Справді, це нерозумно. Але мова не йде про те, щоб працювати на тих, кому нічого не треба. Ви цілком можете працювати на себе - і тих, хто вам дорогий, - разом з іншими співвітчизниками, що обрали тернистий шлях розвитку тут.

«Не бійся». Не бійся починати роботу зі створення власного бізнесу. Звичайно, нанобізнес, та ще й в Україні - справа непроста. Але запевняємо вас, немає на Землі іншого заняття, яке настільки сприяло б вашому розвитку! А що стосується ризику, то вдумаймося в стару істину: той, хто шукає мільйони, дуже рідко їх знаходить, але той, хто їх не шукає, не знаходить ніколи. Врахуйте, як тільки ви станете на «стежку» нанобізнесу, кожен почне вас від цього відмовляти, «остерігати» і страшити. Чому це відбувається, особисто нам незрозуміло. Мабуть, люди підсвідомо відчувають свою неправоту (неефективність) і приклад людини, яка своїм життям підкреслює їхню неправоту, занадто дратує. Можливо, вас навіть вважатимуть божевільним, але, як сказав один мудрий чоловік, успіх часто буває єдиною видимою різницею між генієм і божевіллям.

Михайло Ломоносов пішки з рибним обозом прийшов до Москви і став одним із провідних світових учених свого часу. Джон Рокфеллер - син бідняків, які вічно жили «в борг», став найбагатшою людиною в історії Америки. Такі приклади знову і знову показують, що зовнішні обставини - ніщо, справа в самій людині. Уникайте тих, хто намагається підірвати вашу віру в себе - ця риса властива дрібним людям. Велика людина, навпаки, вселяє вам почуття, що і ви зможете стати великим.

Звичайно, ви можете втратити багато часу і грошей, вкладених у створення і розвиток бізнесу, якщо здастесь занадто швидко і кинете розпочате. На вашому шляху буде достатньо «переконливих» причин, щоб зробити це. Проте, як сказав Сенека: «І після поганого врожаю потрібно сіяти». І з ним не можна не погодитися. Є час для прийняття рішень, коли корисні сумніви і варіанти (сім разів відміряй), і є часом для їх виконання, коли зволікання смерті подібно (один раз відріж). Що б не сталося, почитайте біографії багатьох великих людей, і ви зрозумієте, що гарантовано досягнете своєї мети, тільки якщо будете прямувати до неї, що б не трапилося.

«Не проси». Найпростіше і очевидне рішення всіх проблем - попросити грошей у спонсорів - не завжди найбільш правильне. Можливо, читач здивується, але знайти спонсорів на благодійні проекти в нанотехнології часом важче, ніж самому заробити ці гроші. Спонсор, зазвичай чоловік недурний, розуміє, що важливо підтримувати те, що в майбутньому стане реальними досягненнями, які виведуть країну на якісно новий рівень. Але бізнес є бізнес, і благодійність для багатьох - не більш, ніж дешевий спосіб реклами. А реклама повинна бути зрозуміла більшості обивателів.

Що стосується закордонних фондів, то тут ситуація ще цікавіша: якщо вже ваш проект і гідний підтримки, то він повинен бути спрямований на що - небудь нереальне і даремне. Адже кожнауспішна реальна нанотехнологічна розробка в Україні скорочує «витік мізків» за кордон і покращує нашу країну, - а навіщо це потрібно конкурентам? Коротше, безкоштовний сир - у мишоловці. І навпаки, усвідомлення того, що тобі ніхто не допоможе (і на везіння не доводиться розраховувати), удесятеряє сили.

Ресурсом підприємця служить весь навколишній світ. Тобто, якщо ви орієнтуєтеся лише на ті ресурси (наприклад, засоби, гроші), які є особисто у вас, а у вас в кишені 100 доларів, то для того, щоб заробити 10 тисяч доларів, вам, за оптимістичною оцінкою, знадобиться 510 років інвестування цієї сотні доларів і реінвестування отриманого прибутку. Якщо ж по - господарськи оглянути все, що є у вашому місті, країні, нарешті, у світі, то виявите мільйони доларів, у грошах або у майні, а також мільйони людських годин, що використовуються даремно, які за допомогою вашої розробки можуть використовуватися набагато ефективніше. І далі вам залишається запропонувати, як це зробити, і обумовити з власником капіталу, яку частку прибутку отримаєте ви.

 

Проектування бізнесу

Зростання популярності нанотехнологій серед населення в поєднанні зі споконвічним прагненням до «халяви», привертає багато неграмотних і просто нечесних людей. Нанотехнології здаються їм такою собі скатертиною - самобранкою, за допомогою якої можна збагатитися за ніч. Інвестори вже по вуха закидані нісенітницею типу «вічних двигунів, що черпають енергію з наносвіту» і «оздоровчих брелків магнітних

і нанотехнологій». Так нехай же ваш проект буде для них ковтком свіжого повітря.

 

Оцінка технології

Спочатку важливо правильно оцінити винахід, який ви хочете зробити основою майбутнього бізнесу. Це найважливіший крок - від нього залежить успішність усього проекту. Справді вартісний винахід - це те, що збільшує корисний ефект продукту в десятки і сотні разів без істотного погіршення інших показників. Через швидкоплинність технологічних змін у галузі на найвитонченіший винахід може швидко знайтися вдосконалений замінник, а то й зовсім виявиться непотрібним у результаті розвитку конкурентів. Тому непогано мати уявлення про інформацію і планування чужих розробок, конкурентів, наукові статті і т. п. Для цього суть винаходу розбивається на маленькі компоненти. Серед них виділяються ключові, складові «ноу - хау», і вони повинні бути безумовно новими, унікальними і з тих чи інших причин важкодосяжними для конкурентів.

В Україні через низький рівень розвитку законодавчого регулювання відносин у сфері інтелектуальної власності новинка часто належним чином не оформляється, але від цього нікуди не зникає, а продовжує бути присутньою в тому іншому вигляді і зберігає свою цінність для підприємства. А також для конкурентів, які постараються її роздобути. Тут ефект українського патентування, не підкріпленого міжнародним, швидше негативний, оскільки змушує заявника розкрити багато деталей технології. У результаті вітчизняний розробник найчастіше дізнається про повний економічний потенціал своєї технології вже у вигляді продукту конкурента на прилавку.

Одне з рішень цієї проблеми запропонував ще 500 років тому геніальний учений Леонардо да Вінчі. Ситуація із захистом інтелектуальної власності в середньовічній Італії йшла приблизно так само, як у сучасній Україні, тож, побоюючись, що проекти машин будуть вкрадені і реалізовані без його відома - тобто без сплати гонорару, - винахідник навмисно вносив у свої креслення невеликі помилки. Наприклад, уже тоді він розробив проект «танка» - трохи схожу на черепаху машину. Але якщо побудувати її за вихідними кресленнями, вона не зможе рухатися: шестерінки будуть просто блокувати одні одних. Сучасні інженери, які заради цікавості будують моделі за проектами Леонардо, без особливих зусиль знаходять помилку у кресленнях да Вінчі, і машина справді рухається. Але це легко зробити за сучасного розвитку науки, а для техніків часів Відродження такий захист був непосильним завданням.

 

Оцінка ринку

Як правило, самі творці інновації не до кінця уявляють собі властивості отриманого продукту внаслідок нестачі часу і грошей на детальні дослідження. Тому необхідні дослідження самого отриманого продукту, оскільки без знання властивостей новинки (найчастіше досить неочікуваних) ризик здійснення маркетингової помилки близький до 100%. Це нормально і допоможе згодом грамотно організувати постійне вдосконалення продукту відповідно з потребами клієнтів. Чим більше унікальних, корисних і чудових властивостей ви відкриєте і вивчите в продукті, тим ширшим буде його ринок і менше надійде скарг. Важливою особливістю нанотехнології як галузі є її багатогранність та безліч несподіваних напрямків застосування продуктів і технологій. Тому наявність хоча б декількох партнерських нанотехнологічних виробництв при системному аналізі потенціальних програм їх розробок дозволяє досягти немалої економії за рахунок синергетичного ефекту. Синергетичний(системний) ефект - це збільшення сумарної ефективності двох процесів при їх спільній роботі.

Ніхто не стане купувати товари тільки тому, що вони «нано», скоріше навпаки: почувши це, клієнт згадає будь - яку статтю про шкоду фулеренів для мишей, а «нанотехнологічність» продукції зацікавить хіба що митника, але ж це не той інтерес, якого ви хочете. Ви повинні пам'ятати, що чим натхненніше ви ставитесь до проекту, тим більша ймовірність наявності в ньому помилок, ризиків, протиріч, на які не звернули уваги. Найретельніше слід перевіряти правильність суджень, які здаються нам очевидними.

Щоб продукт приніс прибуток, він повинен мати високий попит, тобто бути клієнторієнтованим. У діалозі з потенційним споживачем переконайтеся, що пропонуєте розв'язання його проблем, а не просто технологічну «заморочку».

Насправді, існують два види нанопродукції. Одні продукти являють собою вдосконалення звичайних товарів - більш довговічні м'ячі, легші і міцніші ракетки, незатуплюючі ножі і свердла, надпотужні батарейки, більш компактні дисплеї і т. п. Вони мають стійкі ринки, і ви завжди знаєте, хто буде покупцем і як просувати продукцію. З іншого боку, тут вам протидіють потужні конкуренти, що працюють у цій галузі десятиліттями (а деякі - навіть століттями).

Інші - не мають аналогів на ринку. Самоочисні покриття, нанотрубки, антибактеріальні наночастинки і скануючі мікроскопи мало схожі на все, що було раніше, і тому, з одного боку, не завжди ясно, кому і як їх запропонувати, а з іншого - ви самі створюєте новий ринок, на якому поки що нікого немає (якщо, звичайно, ви дієте досить швидко і охороняєте секрети своєї новинки).

Тим не менше, продукцію треба якось просувати на ринок. А клієнти дуже консервативні, і за статистикою тільки 6% із них схильні купувати новинки, а 94% почекають, поки ці 6% все випробують, і тоді, може бути, куплять. Але де шукати ці 6%? У кожній галузі вони свої, а всередині великого підприємства - потенційного клієнта - піди з'ясуй, хто є «інноватором». Добре б просто зібрати всіх інноваційно налаштованих громадян і показати їм товар, розповівши про його переваги. Але як? Для цього, наприклад, можна використовувати спеціально створений «Наномагазин», в якому кожен може придбати різну нанопродукцію для себе і своєї фірми. У тому ж «Наномагазині» можна придбати різні імпортні нанопродукти.

Нарешті, необхідно тверезо оцінити обсяг ринку - чи відповідає передбачувана виручка планованим витратам?

 

Розробка проекту

Вивчивши всі аспекти майбутнього бізнесу, постарайтеся оцінити спектр можливих сценаріїв розвитку подій і відповідно розподіл імовірності доходів і ризиків. Після цього починається найбільш творча частина - розробка проектної стратегії. А точніше, системи стратегій, варіанти яких обмежені лише вашою винахідливістю і діловою етикою. Це може бути як просте кредитування,так і складна система операцій зі злиття, поглинання, передачі технологій, створення спільних підприємств і т. п. Кожна стратегія має систему сценаріїв, за якими можуть розвиватися події (якщо якийсь параметр контролюєте ви, то його варіації породжують різні стратегії, якщо його контролюють сили вам не підвладні, то його варіації породжують різні сценарії). Суть завдання в тому, щоб на кожен сценарій, яким повернеться до вас доля, ви мали свою ефективну стратегію. Зрозуміло, різні стратегії і сценарії виявляються хитрим чином переплетені. Планування нанобізнесу справа непроста.

 

Безпека

Крім індиферентності уряду і убогості законодавства, в Україні є ще одна проблема, яка заважає розвитку вітчизняної наноіндустрії. Нанотехнології ще в роки перебудови були віднесені до технологій подвійного призначення, експорт яких підлягає суворим обмеженням. Митники використовують такі обмеження для особистого збагачення, а вчені, розуміючи, що вітчизняну нанопродукцію буде дуже проблематично експортувати, вважають за краще продати за кордон саму технологію і отримати хоч копійки, але зате реальні і незалежні від свавілля чиновників. А український ринок поки занадто бідний, щоб забезпечити достойний попит на нанопродукцію. Законодавство та умови, в яких доводиться діяти українському підприємцю, трохи нагадують божевільню.

Ситуація ускладнюється ще й тим, що зарубіжні конкуренти українських високотехнологічних компаній докладають зусиль до того, щоб дане становище справ продовжувало існувати - їм тільки вигідно ненормальне зростання «митних витрат», що підвищує ціни і відповідно знижує конкурентоспроможність вітчизняних аналогів їхньої продукції.

Будьте готові передбачити сотні юридичних, конкурентних, податкових, митних та кримінальних ризиків - і на кожен заготовити гідну відсіч. Це не найприємніша частина справи, але об'єктивна ситуація така, що на кон поставлена ваша свобода і навіть життя. Краще спочатку трохи подумати, ніж потім довго посидіти або навіки прилягти.

 

Здійснення проекту

Після того, як інвестиційне рішення прийнято, інвестор найімовірніше доручить вам виконання розробленої вами стратегії. При цьому активність вашого управління проектом може варіюватися від тихого спостереження до будівництва наукограду, зміни місцевої адміністрації та колової оборони до спроб західних і східних конкурентів прикрити ваш проект. Втім, цьому неможливо навчити тільки за книгами - як і плаванню або бойовому мистецтву. Можна тільки розпочати і навчитися самому.

І, нарешті, розробляючи інвестиційні проекти, не забудьте про птаха удачі. Ед Роберт, винахідник першого персонального комп'ютера, ніколи не чекав продати більше 800 штук на рік, коли в 1975 році відправився до банку за кредитом у $ 65.000. І тільки потім він зрозумів, що разом зі своїми партнерами з програмного забезпечення - Біллом Гейтсом і Полом Алленом - вони перебували на старті революції інформаційних технологій.

Як бачимо, нанотехнології в Україні, всупереч усьому, все - таки набирають ходу. Їх розвиток дасть нашій країні єдиний шанс повернутися в число світових лідерів у науковій, економічній і політичній сферах, а також вирішити багато економічних, територіальних і демографічних проблем.Номер сторінки у виданні: 242

Повернутися до списку новин