Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

«ВИБОРИ ЯК НАУКА»

Тематика: РЕЦЕНЗІЇ
Рецензія на книгу: Шведа Ю. Р. Політичні партії у виборах: теорія та практика виборчої кампанії: навч.Hметод. посіб. / Ю. Шведа. – К. : Знання, 2012. – 373 с.

 

Анатолій РОМАНЮК, доктор політичних наук, професор кафедри політології Львівського національного університету імені Івана Франка, директор Центру політичних досліджень

 

Посібник складається з одинядцяти розділів, перелік яких дає можливість зрозуміти творчий задум автора:

1) Виборча кампанія та її ресурси;

2) Стратегічне планування та стратегічні проекти виборчої кампанії. Громадськість

і вибори;

3) Виборча команда і виборчий штаб;

4) Електорат і його типи. Поведінка та культура виборців;

5) Масова виборча комунікація;

6) Особиста комунікація з виборцями;

7) Засоби масової інформації (ЗМІ) та вибори;

8) Партії та вибори;

9) Фінансування виборчої кампанії;

10) Формування іміджу політика та партії;

11) Виборчі технології та виборче мистецтво.

 

Аналіз структури посібника показує, що хоча книга присвячена політичним партіям як основним суб’єктам виборчої кампанії у ній також багато уваги приділено організації виборчої кампанії й у мажоритарних округах.

Попри те, що у посібнику розкриваються важливі теоретико – методологічні проблеми основна цінність книги полягає в розгорнутому науковому аналізі технології виборчої кампанії. І хоча в політичній теорії маємо чимало праць, які присвячені аналізу процесу організації політичних виборів тим не менше, так ґрунтовно та цілісно у вітчизняній науці вони розглядаються чи не вперше.

У посібнику викладені основні теоретичні положення, які стосуються усіх етапів виборчої кампанії – починаючи від вибору округу для балотування, розробки стратегії та тактики виборчої кампанії, формування та роботи виборчого штабу до роботи в останній день виборів. З огляду на це можемо сміливо стверджувати, що цей посібник є по_суті настільною книгою менеджера виборчої кампанії, у якій він знайде відповіді на усі питання, які можуть виникнути у ході її організації та проведення. Таким чином цей посібник є поважним внеском у розробку ще зовсім юної галузі української політичної науки – практичної політології.

Посібник є не просто вдалою спробою науково – практичного аналізу феномену виборчої кампанії, але по – суті маніфестом великої армії українських практичних політологів (політтехнологів), які в результаті участі в численних виборчих кампаніях сформувалися у цілком якісний та конкурентний професійний «цех», що володіє не лише необхіднимипрактичними навичками, але й відповідними теоретичними знаннями.

І це має важливе не лише теоретичне, але й практичне значення, особливо тепер, коли розпочинається виборча кампанія по виборах до Верховної Ради України. Дає це підстави українським політикам серйозно задуматися над тим чи варто запрошувати до організації своїх виборчих кампаній іноземних (переважно російських) фахівців, а пересічним виборцям сподіватися на те, що виборча кампанія буде спрямована на зміцнення та розвиток держави, а не на її дестабілізацію та взаємне поборювання.Номер сторінки у виданні: 261

Повернутися до списку новин