Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Анастасія Розлуцька

Суперечливість впливів глобалізованого світу на людину

У статті аналізується суперечливий вплив глобалізаційних процесів, що відбуваються на початку XXI століття, на особистість. Автор розглядає виклики й ризики, пов’язані з глобалізацією, в контексті зі збереженням національної та ментальної ідентичності людини; аналізується роль інформаційних технологій в умовах глобалізації, їх місце в суб’єкт"об’єктних відносинах у рамках моделі «людина – інформація».

докладніше...
Номер сторінки: 28