Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Андрій Рибак

До проблеми оцінки комунікативної ефективності PR - діяльності

Висвітлено сутність теоретико – практичної проблеми трактування змісту та напрямків дослідження ефективності PR-діяльності. Розглянуто підходи до розуміння ефективності, її вимірювання та оцінки. Розкрито питання кількісних та якісних оцінок. Акцентовано увагу на відмінності в аналізі ефективності PR-програм, PR – акцій, PR – заходів та PR – діяльності організації загалом. Наведено найпоширеніші підходи до оцінки ефективності та їх критику.

докладніше...
Номер сторінки: 184