Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Андрій Федоров

Факторний аналіз ціннісних орієнтацій студентів вищих навчальних закладів як духовно - педагогічний чинник особистісно - орієнтованого формування культури здоров’я

Представлено проективний підхід до розробки інноваційних виховних технологій особистісно-орієнтованого формування у студентів культури здоров’я. Обґрунтовано доцільність організації навчально-виховного процесу на підставі факторного аналізу ціннісних орієнтацій студентів до здорового способу життя.

докладніше...
Номер сторінки: 312