Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Бушанський Валентин

Естетизм політичних ідеалів і цінностей

В статті автор аналізує різні підходи до трактування понять «політичні цінності» і «політичні дані» політичною наукою в контексті процесів естетизації політичних феноменів. докладніше...
Номер сторінки: 73