Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Валерій Поліщук

Симптоматика переживань кризи 13 років дівчатками

Симптоматика переживань кризи 13 років — це позитивні і негативні симптоми (всього — 34) зі своєю специфікою (типові, супутні, фонові), що даєзмогу встановити місце особистості у віковому розвитку. Необхідна умова диференційованого підходу до неї: активізація позитивної симптоматики, а не локалізація негативної. Для прикладу розглядається динаміка окремих симптомів, зокрема домагання ролі дорослого, прагнення до самостійності, дратівливість. Аргументується позиція про двофазовий перебіг перехідного періоду з умовною назвою «криза 13 років», який в часі співвідноситься більше з 11–14 роками (у хлопчиків — з 12–15 роками) і є закономірністю вікового розвитку.

докладніше...
Номер сторінки: 147