Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Василь Кремень

Інноваційність людини як вимога часу

Розглянуто особливості сучасного, постекономічного етапу розвитку цивілізації. Його характерними рисами є поява нових життєвих цінностей, зміна характеру соціальності і швидке впровадження інновацій в усі сфери суспільного буття. Показано, що це вимагає формування інноваційного стилю мислення і прищепленння його кожній людині. Викладено відповідні цілі освіти.

докладніше...
Номер сторінки: 16