Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Василь Мойсеюк

Проблема професійного вигорання в соціально-педагогічній роботі

У статті виявлено характерні особливості соціально-педагогічної діяльності як чинника професійного здоров‘я соціального педагога. Здійснено аналіз психолого-педагогічної літератури з проблем професійного вигорання фахівця. Визначено шляхи попередження виникнення професійного вигорання соціальних педагогів.

докладніше...
Номер сторінки: 234

Культура здоров’я соціального педагога як стратегічна проблема сучасного суспільства

У статті здійснено теоретичний аналіз понять «культура», «здоров’я», «культура здоров’я». Подано сутнісну характеристику культури здоров’я соціального педагога. Здійснено покомпонентний аналіз її складових.

докладніше...
Номер сторінки: 331