Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Володимир Пилипчук

Суспільно - правові проблеми кадрового забезпечення державних органів та політичних організацій

У запропонованій статті розглянуто актуальні проблеми державного і партійного будівництва, соціального розшарування населення, реалізації виборчих прав громадян, пов’язаних з ними проблем кадрового забезпечення державних органів та політичних організацій в Україні й надано пропозиції щодо можливих шляхів їх вирішення.

докладніше...
Номер сторінки: 51

Проблема агресії і насильства: світоглядно - інформаційний вимір

У запропонованій статті розглянуто наукові концепції, понятійний апарат та світоглядно – інформаційні аспекти актуалізації проблеми агресії і насильства в умовах становлення й розвитку інформаційного суспільства та глобального інформаційного простору.

докладніше...
Номер сторінки: 171

Влада і духовність в умовах становлення суверенної Української держави

В статті розглядаються проблеми духовності та професіоналізму українських політиків і керівників усіх рівнів в умовах розбудови суверенної держави.

докладніше...
Номер сторінки: 48