Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Віктор Махінов

Соціокультурна комунікація як генезис мовної особистості

У статті зроблена спроба проаналізувати теоретичне підґрунтя соціокультурного комунікаційного простору у парадигмі освіти, в контексті якої представлена проблема підготовки майбутнього педагога як мовної особистості. Подана характеристика соціокультурного дискурсу. Здійснено аналіз психолого!педагогічних досліджень проблеми соціокультури та її зв’язок із соціокультурною комунікацією як генезису мовної особистості. 

докладніше...
Номер сторінки: 327

Соціокультурний діалог як комунікативна система формування мовної особистості

У статті зроблено спробу проаналізувати пріоритети соціокультурного діалогу як комунікативної системи формування мовної особистості, в контексті якої представлена проблема підготовки майбутнього педагога до особистісно орієнтованого виховання школярів. Подано порівняльну характеристику гуманістичної та традиційної парадигм підготовки мовної особистості майбутнього фахівця. Здійснено аналіз психолого!педагогічних досліджень проблеми мовної особистості та її зв’язку з соціальними комунікаціями.

докладніше...
Номер сторінки: 250

Формування соціокультурної компетенції майбутніх фахівців засобами світоглядного дискурсу

У статті розглядається проблема взаємозв’язку соціокультурної компетенції майбутнього вчителя та його світоглядних позицій, їх значення в професійній готовності студента. Уточнено зміст поняття «соціокультурна компетенція», визначено складові компоненти соціокультури. Здійснено аналіз психолого – педагогічних досліджень проблеми соціокультури та її зв’язок із соціальними комунікаціями.

докладніше...
Номер сторінки: 203

Роль світоглядних позицій у формуванні соціокультурної компетенції майбутніх учителів засобами соціальної комунікації

У статті розглядається проблема взаємозв’язку соціокультурної компетенції майбутнього вчителя та його світоглядних позицій, їх значення в професійній готовності студента. Уточнено зміст поняття «соціокультурна компетенція», визначено складові компоненти соціокультури. Здійснено аналіз психолого - педагогічних досліджень проблеми соціокультури та її зв’язок з соціальними комунікаціями.

докладніше...
Номер сторінки: 207