Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Вікторія Назаревич

Методологічні складові інструментарію психологічної експертизи в умовах навчального закладу

У статті автор розкриває методологічні складові організації і підготовки проведення психологічної експертизи інструментарію в навчальних закладах і презентує алгоритм проведення даного виду психологічної експертизи.

докладніше...
Номер сторінки: 123

Психологічні детермінанти проявів шкільних страхів у молодших школярів

Стаття присвячена дослідженню детермінант прояву шкільних страхів у молодших школярів. У статті здійснено теоретичне узагальнення та експериментальне дослідження проблеми шкільних страхів, виявлено основні психологічні детермінанти виникнення, особливості та закономірності шкільних страхів у молодших школярів, обґрунтовано засоби їх своєчасної психопрофілактики та психокорекції.

докладніше...
Номер сторінки: 236