Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Віра Узніченко

Вплив засобів масової інформації на електоральні орієнтири молоді

У формуванні нової системи цінностей і норм політичні реалії потребують дослідження процесу електоральної поведінки молоді в суспільстві та здійснення пошуку шляхів підвищення рівня виборчої активності, впровадження ефективних виборчих технологій, подолання політичного нігілізму молодого покоління. А так як ЗМІ є засобом залучення населення до політичного життя через сприйняття політичної інформації, залучення до політичних процесів, що відбуваються в суспільстві, і водночас справляють вплив на процеси електорального орієнтування населення, то, на мою думку, важливим є аналіз їх впливу на електоральні орієнтири молоді.

докладніше...
Номер сторінки: 281

Роль політичних партій у процесі соціалізації української молоді

Процеси суспільної трансформації, які відбуваються в сучасній Україні, поставили перед ученими велику кількість запитань, пов’язаних із аналізом їх причин та наслідків. У статті зроблено аналіз процесу політичної соціалізації української молоді та розглянута роль у цьому процесі українських партій; проблеми взаємозв’язку молоді та політичних партій, для яких вона виступає як об’єкт політичного впливу. Для українського суспільства актуальність даних проблем посилюється необхідністю пошуку ефективних шляхів переходу від нестабільності до стійкого розвитку.

докладніше...
Номер сторінки: 203