Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Віта Березенко

Інтеграція соціологічного знання в науку про зв’язки з громадськістю

В статті розглядається інтеграція соціологічного знання та його роль у становленні нової соціальнокомунікаційної наукової дисципліни «зв’язки з громадськістю» в Україні.

докладніше...
Номер сторінки: 145

Роль зв’язків із громадськістю в становленні соціально – відповідального бізнесу в Україні

У статті розглядається роль зв’язків із громадськістю в становленні соціально відповідального бізнесу в Україні, визначаються основні завдання і мета PR – комунікації.

докладніше...
Номер сторінки: 123

Паблік рілейшнз (PR) в парадигмі постнекласичного наукового пізнання

Наука про паблік рілейшнз (PR) як складну відкриту систему вимагає цілісного міждисциплінарного підходу при досліджуванні її феноменальних характиристик, що стає можливим в межах парадигми постнекласичного наукового пізнання.

докладніше...
Номер сторінки: 233