Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Віта Савич

Протестно - антиглобалізаційний напрям вивчення глобалізації у вітчизняній науці

У зазначеній статті аналізується вітчизняний протестно – антиглобалізаційний напрям дослідження процесу глобалізації. Розглянуто його головні особливості. В контексті даної проблематики проводиться короткий порівняльний аналіз поглядів представників різних західних наукових шкіл.

докладніше...
Автори: Віта Савич
Номер сторінки: 37

Політико - економічні концепції трансформаціоністів

У статті розглянуті основні політико-економічні концепції трансформаціоністів. Автор аналізує визначальні аспекти дослідження процесу глобалізації цією науковою школою, дає коротку характеристику їхніх головних особливостей.

докладніше...
Автори: Віта Савич
Номер сторінки: 65