Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Іванна Шаповал

Рефлексія індивідуально-стильових особливостей як детермінанта ефективності навчальної діяльності студентів

Обґрунтовано детермінацію ефективності навчальної діяльності студентів рефлексією індивідуального стилю, наведено результати експериментального дослідження індивідуально-стильових особливостей та факторів навчальної успішності як критеріїв ефективності навчальної діяльності.

докладніше...
Номер сторінки: 377

Психологічні механізми та чинники формування пізнавальної самостійності

У статті обґрунтовуються психологічна сутність пізнавальної самостійності та чинники її формування під час інтеріоризації навчальної діяльності.

докладніше...
Номер сторінки: 93