Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Віталій ШМАРГУН

Психосоматична гармонізація розвитку людини

У статті наведено теоретичне узагальнення та практичні аспекти значущості гармонійної єдності психічного і соматичного для всебічного розвитку людини. Показані шляхи оптимізації психосоматичної саморегуляції школярів у педагогічному процесі на основі рухової діяльності.

докладніше...
Номер сторінки: 199

Проблеми психодіагностики дітей із затримкою психічного розвитку

В статті на основі онтогенетичного підходу до аналізу психосоматичного та інтелектуального розвитку дітей і підлітків розкриваються основні принципи і напрями психологічної діагностики психічного дизонтогензу.

докладніше...
Номер сторінки: 246