Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Віталій Якібчук

Міжнародний тероризм: протиріччя в оцінці причин і загроз

Розглянуто стан і протиріччя у вивченні причин розгортання міжнародної терористичної діяльності. Вказано на небезпеку надто поверхового трактування такого явища, як міжнародний тероризм.

докладніше...
Номер сторінки: 194