Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Галина Мешко

Психолого-педагогічний тренінг як засіб гармонізації особистості майбутнього вчителя

Розкрито особливості психолого-педагогічного тренінгу, його роль у гармонізації особистості майбутнього вчителя, попередженні виникнення професійного стресу, профілактиці «емоційного вигорання». Описано досвід проведення тренінгової практики з майбутніми вчителями. Охарактеризовано змістове наповнення психолого-педагогічного тренінгу, форми і методи його проведення.

докладніше...
Номер сторінки: 330

ПЕДАГОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ДЕТЕРМІНАНТА ПРОФЕСІЙНОГО ЗДОРОВ’Я ВЧИТЕЛЯ

Стаття присвячена проблемі впливу професії на особистість учителя, його психологічне самопочуття, стан професійного здоров’я. Проаналізовано наслідки негативного впливу педагогічної діяльності, що порушують гармонійний розвиток особистості вчителя (професійні деструкції, професійні деформації, професійне вигорання), шляхи їх попередження й усунення.

докладніше...
Номер сторінки: 327

Суб’єктність майбутнього вчителя як важлива складова його професійної позиції

У статті розкрито сутнісно-змістові характеристики суб’єктності як складової професійної позиції майбутнього вчителя. Встановлено, що суб’єктність учителя як інтегральна професійно важлива якість особистості виявляється у прагненні до самовизначення, самодетермінації, саморегуляції та самовдосконалення у професійно-педагогічній діяльності. Уточнено поняття суб’єктності майбутнього вчителя з урахуванням особливостей реалізації його суб’єктної активності в умовах навчально-професійної діяльності.

докладніше...
Номер сторінки: 169