Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Джус Оксана

Оздоровчий потенціал музики дзвонів

тезах представлено рецензію науково6методичного посібника Б. Кіндратюка «Духовне здоров'я школярів і музика дзвонів: етнопедагогічний аспект» задля популяризації результатів дослідження икарпатського науковця. Ним уперше в українській етнопедагогіці розглядається проблема зміцнення духовного здоров'я школярів засобами музики церковних дзвонів. На широкій джерельній базі по6новому висвітлено історію їхнього запровадження та використання з часів Руси6України, показано місце дзвонінь у церковному обряді й народних звичаях, шляхи залучення нинішніх дітей і підлітків до сприймання дзвонової музики на уроках валеології, літератури, музики й інших заняттях, у позакласній і позашкільній роботі. докладніше...
Автори: Джус Оксана
Номер сторінки: 133