Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Діана Романовська

Діагностичні можливості опитувальника «Стратегіальне поле психолога»

Представлено авторський опитувальник самооціночного типу, який надає змогу оцінити стратегіальне поле психолога. Проаналізовано результати проведеного дослідження, згідно з якими визначаються переваги студентів – психологів і практичних психологів у виборі основних стратегій професійної діяльності.

докладніше...
Номер сторінки: 117