Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Елеонора Пищевська

Інформаційна безпека в працях вітчизняних і зарубіжних учених: зміст, проблеми і сутність

Аналізується ступінь розробленості проблеми й виявляються ті проблеми, які ще не знайшли належного висвітлення у вітчизняній політологічній науці. На основі огляду наявних фундаментальних досліджень інформаційної безпеки автор доходить висновку про необхідність вивчення таких питань, як сутність і зміст інформаційної безпеки сучасного українського суспільства, її залежності від політичних факторів, вплив політичних інститутів держави та громадянського суспільства сучасної України на становлення і функціонування системи інформаційної безпеки й ін.

докладніше...
Номер сторінки: 196