Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Елла МАМОНТОВА

Постмодернізм про символ як інструмент формування політичного погляду

Аналізуються здобутки ведучих представників постмодернізму у дослідженні символічних структур політики. Показано, що саме постмодерністське розуміння механізму формування політичного порядку у суспільстві через техніки соціосеміозісу як створення безмежних мереж соціальних комунікацій наближує сучасний політикум до освідомлення політикоуправлінського потенціалу символу як складової соціального простору та детермінанти політичного розвитку.

докладніше...
Номер сторінки: 141

Етикет державних символів України: структура, принципи, норми

У статті висвітлено процес формування нормативно – правової бази вітчизняної протокольної практики у сфері використання державних символів. Визначено основні принципи та норми етикету державної символіки. Окреслені проблеми формування цілісної системи державного протоколу та церемоніалу України.

докладніше...
Номер сторінки: 90