Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Збігнев Бялоблоцький

Урядові кабінети в контексті «РАННЬОГО» конституційного дизайну у ВІРМЕНІЇ: 1990–1998 рр.

Запропоновано аналіз «раннього» етапу конституційного дизайну у Вірменії (1990–1998 рр.). Визначено місце урядів у контексті «формальних» та «фактичних» технік оцінювання систем правління Вірменії. Проаналізовано конструкції і способи формування урядів, визначено різницю між ними в умовах превалювання того або іншого формату партійної/непартійної композиції парламенту. Означено проблеми конституційного дизайну у Вірменії.

докладніше...
Номер сторінки: 64

Місце уряду у контексті трансформації політичної системи і політичного режиму Білорусі (1991–2012 рр.)

Запропоновано послідовний політологічний аналіз становлення різних фаз і типів політичної системи та політичного режиму в Білорусі у проміжку 1991–2012 рр. З’ясовано особливості білоруського квазіпарламентаризму (1991–1994 рр.), президенталізму (1994–1996 рр.) та напівпрезиденталізму (1996–2012 рр.). Означено патерни трансформації політичного режиму у напрямі демократії та автократії. Деталізовано місце уряду у конструкції політичних систем Білорусі.

докладніше...
Номер сторінки: 44