Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Каріна ШАМЛЯН

Про структуру вольової організації особистості

У статті проаналізовано теоретичні погляди стосовно структури вольової сфери особистості, наведено результати емпіричного дослідження особливостей вольової організації особистості студентської молоді.

докладніше...
Номер сторінки: 206

Про полоьве зусилля

У статті вольове зусилля розглядається як центральне поняття, що характеризує вольову сферу особистості; аналізуються діагностичні можливості методів дослідження вольових зусиль.

докладніше...
Номер сторінки: 204