Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Лариса Добровольська

Умови та чинники збереження психологічного здоров’я майбутніх педагогів

На основі широкого кола філософських, психологічних джерел автори розглядають концепції психологічного здоров’я та моделі психічно здорової людини. Аналізуючи категорії «психічне», «психологічне» здоров’я, подаються їхні характеристики як наукові поняття та предмет дослідження у вітчизняній та зарубіжній психолого-педагогічній літературі. У статті розглядається застосування конкретних методик для діагностування рівнів емоційного «вигорання» та надаються результати дослідження.

докладніше...
Номер сторінки: 235