Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Лариса Сливка

Формування етновалеологічної компетентності майбутніх учителів засобами українського фольклору

У статті на підставі аналізу психолого-педагогічної літератури визначено сутність і структурні компоненти етновалеологічної компетентності студентів педагогічних університетів. Запропоновано ідею доцільності популяризації та використання етнопедагогічного досвіду українців як умови формування етновалеологічної компетентності майбутніх учителів. Актуалізовано найбільш яскраві приклади узагальненого в українському фольклорі виховного досвіду народу щодо формування здорового способу життя особистості.

докладніше...
Номер сторінки: 475