Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Леонід Чупрій

Інституційне забезпечення політики національної безпеки в гуманітарній сфері

У статті здійснюється аналіз інституційного забезпечення політики національної безпеки в гуманітарній сфері. Зазначається, що важливу роль у реалізації політики національної безпеки у гуманітарній сфері повинні відігравати інституції громадянського суспільства, діяльність яких спрямована на здійснення громадського контролю щодо системи забезпечення національної безпеки.

докладніше...
Номер сторінки: 116

Формування концепту «людської безпеки» в умовах сучасних глобальних викликів

У статті аналізується питання формування концепту «людська безпека». Визначаються основ ні засади формування стратегії управління безпекою людини.

докладніше...
Номер сторінки: 131

Роль спонсорства і меценатства у відродженні історико - культурної спадщини в контексті реалізації гуманітарної політики держави

В статті аналізується стан спонсорства та меценатства в Україні та висуваються пропозиції щодо вироблення ефективних механізмів збереження історико-культурних об’єктів України шляхом створення державою належних умов для розвитку меценатської діяльності.

докладніше...
Номер сторінки: 206