Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Леся Балуцька

Порівняльна характеристика функціональних відмінностей громадської думки у недемократичних політичних режимах та в умовах демократії

Статтю присвячено розгляду явища громадської думки, важливості її становлення як соціально-політичного інституту, що сприяє розвитку демократії. Охарактеризовано поняття тоталітаризму в основних його прикметних рисах. Досліджено можливість існування громадської думки як явища, породженого, по-суті, демократією і такого, що підсилює демократичне врядування в умовах тоталітарного режиму. Розглянуто основні функції громадської думки. Проведено порівняльний аналіз реалізації функцій громадської думки в умовах тоталітаризму і демократії. З’ясовано відмінність у формуванні та проявах громадської думки за умов демократичного, тоталітарного й авторитарного політичних режимів. Доведено, що громадська думка існує в тоталітарних і авторитарних політичних режимах, де піддається певним модифікаціям у своїх функціональних можливостях. Доведено, що громадська думка як повноцінний суспільно-політичний інститут може бути утвердженою і максимально реалізовувати свої функції в умовах демократії.

докладніше...
Номер сторінки: 75