Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Лонгін ПАСТУЩЯК

Медія і політична культура. Практика Польщі у світлі міжніродних стандартів

Статтю присвячено розгляду актуальних проблем сучасних засобів масової інформації у Польщі. Розглянуто відносини між медіа і політиками, політичними партіями та польським суспільством. Порівнюється вплив медіа на формування політичної культури польських громадян і громадян країн Європи та Сполучених Штатів Америки. Автор доходить висновку, що діяльність сучасних польських медіа не сприяє розвиткові політичної культури у суспільстві і навіть шкодить іміджу країни у світі.

докладніше...
Номер сторінки: 180