Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Любов Нечипорук

Віктимогенність шкільного середовища як чинник соціальної дезадаптації особистості

У статті розглядаються механізми віктимогенного впливу шкільного середовища на процес соціалізації особистості.

докладніше...
Номер сторінки: 194

Ціннісні орієнтири соціального здоров’я особистості в контексті ноосферної освіти

У статті розглядаються ціннісні орієнтири соціального здоров’я особистості в контексті напрацювань ноосферної освіти.

докладніше...
Номер сторінки: 335