Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Людмила ЛИПОВА

Дидактичні засади формування екологічної компетентності випускників

Статтю присвячено розкриттю дидактичних засад формування екологічної компетентності майбутніх інженерів-хіміків у процесі вивчення фахових дисциплін.

докладніше...
Номер сторінки: 245

Екологічна компетентність особистості в умовах фундаменталізації освіти

Cтаття присвячена модернізації змісту екологічної освіти, розкриває особливості екологічної компетентності особистості в умовах фундаменталізації освіти.

докладніше...
Номер сторінки: 246

Проблеми на шляху сталого розвитку довкілля України

У статті систематизовано та наведено завдання, індикатори та стан досягнення цілі сталого розвитку довкілля, проблеми на шляху досягнення цієї цілі. Наведено аналіз тенденцій сталого розвитку довкілля. Обговорюються питання техногенного навантаження на біологічні ресурси, природоохоронні проблеми (збереження і поліпшення земельних та водних ресурсів, атмосфери, біорозмаїття, ефективність використання енергії). Вказано на пріоритетність питань розв’язання проблем, що негативно впливають на здоров’я та умови життя населення, забруднення повітря та доступності питної води.

докладніше...
Номер сторінки: 286

Екологічна компетентність особистості в умовах фундаменталізації освіти

Статья посвящена модернизации содержания экологического образования, она раскрывает особенности экологической компетентности личности в условиях фундаментализации образования.

докладніше...
Номер сторінки: 277

Нанотехнологія та підготовка сучасного інженера в контексті Болонського процесу

Досліджено шляхи розвитку нанотехнології та підготовки сучасного інженера у світлі реалізації принципів і завдань Болонського процесу. Запропонована програма курсу нанотехнологій для студентів інженерних спеціальностей. Розглянуто використання нанотехнологій і наноматеріалів як один із визначальних чинників наукового, економічного й оборонного розвитку держав.

докладніше...
Номер сторінки: 52

Сталий розвиток довкілля — одна із приоритетних цілей розвитку України

У статті систематизовано та наведено завдання, індикатори та стан досягнення цілі сталого розвитку довкілля, проблеми на шляху досягнення цієї цілі. Наведено аналіз тенденцій сталого розвитку довкілля. Обговорюються питання техногенного навантаження на біологічні ресурси, природоохоронні проблеми (збереження і поліпшення земельних та водних ресурсів, атмосфери, біорозмаїття, ефективність використання енергії). Вказано на пріоритетність питань розв’язання проблем, що негативно впливають на здоров’я та умови життя населення, забруднення повітря та доступності питної води.

докладніше...
Номер сторінки: 273

Профільне навчання: теорія і практика, досвід, проблеми, перспективи

У статті досліджуються проблеми теорії і практики, досвіду та перспектив профільного навчання

докладніше...
Номер сторінки: 275

Освіта ХХІ століття: самовизначення особистості в контексті інтеграції України до європейсього інтелектуального простору

У статті досліджено проблеми самовизначення особистості в контексті інтеграції України до Європейського інтелектуального простору.

докладніше...
Номер сторінки: 206