Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Людмила Мазуренко

Неурядові організації як суб’єкт соціальної політики

В статті розглянуто сутність та основні функції неурядових неприбуткових організацій як суб’єктів соціальної політики на основі аналізу діючої практики надання ними соціальних послуг громадянам, вказано шляхи створення сприятливих умов для участі таких організацій у системі соціального захисту населення.

докладніше...
Номер сторінки: 116

Підтримка малого і середнього бізнесу в контексті соціальної політики: основні поняття і категорії

У статті аналізуються основні поняття й категорії проблеми підтримки малого й середнього бізнесу в контексті соціальної політики. Розглядаються поняття: соціальна політика, соціальна держава, бізнес, малий бізнес, середній бізнес, підприємництво, підприємець, суб’єкт малого підприємництва.

докладніше...
Номер сторінки: 249