Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Людмила Марценюк

Основні суспільно - політичні функції інноваційної політики держави в контексті глобазізаційних процесів ХХІ століття

Акцентовано увагу на актуальності та затребуваності в наш час суттєвої активізації цілеспрямованої державної політики в інноваційній сфері. Визначено та проаналізовано основні суспільнополітичні функції інноваційної політики держави в контексті глобалізаційних процесів ХХІ століття.

докладніше...
Номер сторінки: 73

Інновації за умов становлення інформаційної цивілізації: аксіологічний контекст

Розглянутj проблеми розвитку інноваційної сфери за умов становлення постіндустріальної, постмодерної або інформаційної епохи. З огляду на процеси глобалізації, інформатизації та інтелектуалізації, акцентовано увагу на необхідності практичної орієнтації на знання та рівень освіти як джерело для вироблення інноваційних стратегій подальшого розвитку як держави, так і всього суспільства.

докладніше...
Номер сторінки: 197