Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Людмила СЕРДЮК

Мотивація учіння студентів: типи спрямованості та синергії

У статті визначено домінуючі типи спрямованості мотивації учіння студентів ВНЗ, їх цілісна організація та синергії, обґрунтовано авторську діагностичну методику.

докладніше...
Номер сторінки: 214

Психологічні особливості ціннісних орієнтацій студентської молоді

У статті розглядаються особливості впливу системи цінностей та особистісних факторів на самореалізацію студентів в освітньому середовищі.

докладніше...
Номер сторінки: 311

Зміст і структура психологічної готовності до професійної діяльності студентів з інвалідністю

У статті розглядаються особливості формування і структура психологічної готовності до професійної діяльності студентів з інвалідністю.

докладніше...
Номер сторінки: 140

Психологічні особливості професійного самовизначення старшокласників

У статті здійснено аналіз чинників вибору професії старшокласниками, виявлено сформованість професійних інтересів, намірів та здібностей, розроблено рекомендації щодо оптимізації професійного вибору, зокрема, його усвідомленості та правильності.

докладніше...
Номер сторінки: 277

Домагання та самоставлення як чинник формування життєвих перспектив студентів під час навчання у ВНЗ

В статті розглядаються особливості взає мозв’язку самоставлення, домагань та їх вплив на формування життєвих перспектив майбутніх фахівців.

докладніше...
Номер сторінки: 220

Системно - синергетичний підхід у формуванні мотивації учіння студентів в інтегрованому освітньому середовищі

Розглядаються особливості мотивації учіння та освітнього середовища з позицій системно – синергетичного підходу

докладніше...
Номер сторінки: 206