Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Людмила СТЕПАНЕНКО

Компонентна підготовка майбутніх психологів до взаємодії з маргінальними соціальними групами

У статті розкрито критерії та рівні сформованості у майбутніх психологів мотиваційного, когнітивнонавчального, процесуального, комунікативного та соціальнопрофесійного компонентів до взаємодії з маргінальними соціальними групами за результатами аналізу анкетстудентів.

докладніше...
Номер сторінки: 226