Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Людмила Супрун

Зорові образи «літературно-наукового вістника» франкового періоду як маркер мовної ментальності адресата

У статті розглянуто зорові образи, позиціоновані у вісниківському дискурсі Івана Франка. Основну увагу зосереджено на інформаційнотематичних групах «Простір» і «Будівлі». З’ясовується значення закодованих у мовній ментальності реципієнта зорових образів для успішної комунікації журналіста.

докладніше...
Номер сторінки: 150