Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Є.І.Таран

Стан та перспективи розвитку ринку газу

Проаналізовано сучасне становище газового ринку та визначено приоритетні напрями його розвитку. Зроблено припущення про можливість створення глобального газового ринку, а також про подальшу діяльність Форуму країн%експортерів газу. докладніше...
Автори: Є.І.Таран
Номер сторінки: 62