Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Максим Забєля

Конвертація соціального капіталу на прикладі Димитровського міського відділення ВГО «Громадський контроль»

З перших років незалежності в України активно йде процес утворення різноманітних громадських об’єднань. Поле, де вони діють, характеризується вираженою стратифікацією суспільства, поширенням тенденцій до соціальної нерівності. Ці процеси призводять до появи великої кількості об’єднань, що ставлять за мету артикуляцію інтересів різних груп. У статті розглянутий досвід конвертації соціального капіталу Димитровського міського відділення Всеукраїнської громадської організації «Громадський контроль».

докладніше...
Номер сторінки: 115