Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Марина Міронова

Проблеми і перспективи післядипломної освіти психологів у контексті Болонського процесу

У роботі представлено результати роботи автора над проблемою фахової післядипломної освіти психологів. Означений процес фахової підготовки поданий з огляду на положення Болонської декларації. Розкрито сутність завдань, змісту та специфіку підготовки майбутніх психологів у системі післядипломної освіти. Проаналізовано перспективи та шляхи розвитку і формування післядипломної освіти психологів.

докладніше...
Номер сторінки: 164