Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Марта Ярошик

Зміст підготовки бакалаврів фізичного виховання у вищих навчальних закладах фізичного виховання і спорту України

Стаття присвячена теоретико-методичному обґрунтуванню змісту професійної підготовки фахівців з фізичного виховання на сучасному етапі трансформації вищої освіти України. Проаналізовано навчальні плани за напрямом підготовки 0102 «Фізичне виховання і спорт» спеціальності 6.010201 «Фізичне виховання» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» Львівського державного університету фізичної культури, Харківської державної академії фізичної культури, Дніпропетровського державного інституту фізичної культури і спорту та Національного університету фізичного виховання і спорту України.

докладніше...
Номер сторінки: 480