Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Марія Бабич

ПСИХОЛОГО - ПЕДАГОГІЧНІ ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ У СТУДЕНТІВ МЕДИЧНИХ КОЛЕДЖІВ

Розкрито структурно-динамічні характеристики відповідальності молодших медичних спеціалістів, що є базовою в структурі професійної моделі молодшого медичного спеціаліста та проявляється в особистісному — через відповідальне ставлення до пацієнтів, до професійної справи, до себе; предметно-орієнтувальному, який виступає підґрунтям для професійно-особистісного розвитку і саморозвитку майбутнього молодшого медичного спеціаліста та є показником готовності до професійної діяльності; функціональному, що проявляється в різних напрямках діяльності молодшого медичного спеціаліста.

докладніше...
Автори: Марія Бабич
Номер сторінки: 373