Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Марія Пірен

Соціалізація молоді в українському суспільстві: стан, особливості становлення

У статті розглянуті особливості соціалізації молоді в українському суспільстві, соціально-психологічні чинники соціалізації та представлені результати дослідження соціально-психологічної адаптації учнівської молоді

докладніше...
Номер сторінки: 267

Молода сім’я в сучасному українському суспільстві: стан та проблеми

У статті розглядаються проблеми формування, становлення і розвитку сучасної молодої сім’ї. Процеси становлення молодої сім’ї відбуваються у складних і суперечливих умовах, які характеризуються зміною суспільних відносин та появою нових цінностей, тому виникає потреба вивчення стану та проблем для вдосконалення шляхів їх попередження, особливостей підготовки молодого покоління до створення сім’ї.

докладніше...
Номер сторінки: 262

Ціннісні орієнтації молоді в українському суспільстві на сучасному етапі

У статті розглянуто процес формування ціннісних орієнтацій молоді в сучасному українському суспільстві, розкрито роль значимих соціальних інституцій у ході їх становлення, таких, як: сім’я, освітнє середовище, ЗМІ та група однолітків, а також проаналізовано рівень довіри молоді до вищеназваних соціальних агентів упродовж останніх років.

докладніше...
Номер сторінки: 213