Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Марія Стасюк

Особливості організації розвивальної роботи під час особистіснопрофесійного зростання педагога

У статті автор представляє основні методи роботи та форми впливу на процес особистісно-професійного зростання педагога, визначено рефлексивні одиниці корекційно-розвивальної роботи.

докладніше...
Номер сторінки: 468

Вплив емоційного стану педагога на пізнавальну активність студентів

У статті проаналізовано взаємозалежність емоційного стану педагога із задоволенням метапотреб як викладача, так і студента. Виявлено, що метамотивований педагог сприяє пізнавальній діяльності студента, його особистісному росту.

докладніше...
Номер сторінки: 237