Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Микола Бабій

Суїцидальні наміри у неповнолітніх як результат депресивних станів

Підлітків характеризує прагнення до пізнання світу і себе, намагання самоствердитися в групі, прагнення суверенітету від дорослих, гостре переживання групової ідентичності, а також ідеалізація життя, пошук ідеалу тощо. Фрустрація цих потреб підлітка провокує в нього різні стресові та депресивні стани, які можуть спричинити кризу втрати сенсу буття, посилити ризик суїциду.

докладніше...
Номер сторінки: 222

Взаємодія між рівнем домагань та смисложиттєвими орієнтаціями в юнацького віку.

В статті порівнюються особливості смисложиттєвих орієнтацій та рівня домагань між юнаками, які навчаються у ВНЗ та тими, які відбувають покарання у ВТК. Здійснений кореляційний аналіз між отриманими результатами демонструє специфіку між життєвими цілями та прагненням їх реалізувати.

докладніше...
Номер сторінки: 206