Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Микола ПАЛІНЧАК

Методологічні підходи зарубіжних дослідників до вивчення державно-церковних відносин в Україні

У пропонованій статті аналізуються основні методологічні підходи зарубіжних авторів щодо вивчення проблеми державно-церковних взаємин в Україні.

докладніше...
Номер сторінки: 40

Свобода релігії в сучасному світі: теоретико-методологічний аспект

Здійснено політологічний аналіз феномену свободи релігії, яка є однією з засадничих принципів демократичного суспільства, в контексті глобалізаційних процесів. Розкрито суть трьох основних теоретичних підходів до питання свободи релігії у вітчизняній науці: етикоцентричного, релігієцентричного та нормоцентричного.

докладніше...
Номер сторінки: 62

Зміст і теоретико-методологічні функції поняття «ДЕРЖАВНО-ЦЕРКОВНІ ВІДНОСИНИ»

Критичний аналіз основних зарубіжних та вітчизняних політологічних, соціологічних та релігієзнавчих концепцій, орієнтованих на визначення сутності взаємовідносин між державою та церквою, їхній вплив на суспільство в цілому та суспільну свідомість зокрема. Обґрунтовано суспільне значення релігії. Розкрито сутність понять державно-релігійні та державно-церковні відносини на основі системного підходу та структурного аналізу.

докладніше...
Номер сторінки: 50

Державно – церковні відносини в Угорській республіці

На підставі вивчення вітчизняних та польських джерел у статті проаналізовано правове регулювання державно-церковних відносин в Угорщині. Розглянуто чинне законодавство країни, зокрема конституційні норми, процедура реєстрації релігійних організацій. Особлива увага приділена питанню реституції церковного майна. У дослідженні здійснено спробу аналізу взаємовідносин країни з Ватиканом, конфліктогенного потенціалу суспільно – релігійних відносин.

докладніше...
Номер сторінки: 59

Держава і церква в постсоціалістичній Чехії

На підставі вивчення вітчизняних та польських джерел у статті проаналізовано право ве регулювання державноцерковних відносин у Чехії. Розглянуто чинне законодавство країни, зокрема конституційні норми, процедура реєстрації релігійних організацій. Особлива увага приділена питанню реституції церковного майна. У дослідженні здійснено спробу аналізу взаємовідносин країни з Ватиканом, конфліктогенного потенціалу суспільнорелігійних відносин.

докладніше...
Номер сторінки: 91

Взаємини держави і церкви: польський досвід

На підставі вивчення вітчизняних та польських джерел у статті проаналізовано правове регулювання державно!церковних відносин у Польській Республіці. Розглянуто чинне законодавство країни, зокрема конституційні норми, процедура реєстрації релігійних організацій. Особлива увага приділена питанню реституції церковного майна. У дослідженні здійснено спробу аналізу взаємовідносин країни з Ватиканом, конфліктогенного потенціалу суспільно!релігійних відносин.

докладніше...
Номер сторінки: 84

Досвід державно - церковних взаємин у постсоціалістичній Чехії: уроки для України у зміцненні національної ідентичності.

Стаття присвячена питанням розбудови державно – церковної взаємодії у постсоціалістичній Чехії. Стверджується думка стосовно доречності зважати на центральноєвропейську практику становлення і розвитку взаємин між державою та релігійними об’єднаннями. Розкриваються окремі підходи до розв’язання значимих проблем, як виникають у відносинах між державою і конфесіями у Чеській республіці. Висловлюються про! позиції щодо врахування досвіду деяких постсоціалістичних країн Європи при виробленні сучасної моделі державно!церковних відносин в Україні, яка більшою мірою відповідала б національній культурно – історичній традиції.

докладніше...
Номер сторінки: 39

Суспільно - політична трансформація державно-церковних відносин у країнах колишнього Радянського Союзу

Зроблено спробу проаналізувати державно-церковні відносини в країнах колишнього Радянського Союзу. Проаналізовано конституційні норми, які гарантують свободу совісті в названих країнах.

докладніше...
Номер сторінки: 33

ПОЛІТИКА ЩОДО РЕЛІГІЙНОЇ ОСВІТИ В ШКОЛАХ: ВІТЧИЗНЯНА ТА ЗАРУБІЖНА ПРАКТИКА

У статті розглядається проблема в Україні та країнах Євросоюзу церковно – державних відносин у галузі релігійної освіти. Йдеться про доречність зважати на західно- і центральноєвропейську практику становлення і розвитку взаємин між державою і релігійними об’єднаннями.

докладніше...
Номер сторінки: 66