Український науковий журнал

ОСВІТА РЕГІОНУ

ПОЛІТОЛОГІЯ ПСИХОЛОГІЯ КОМУНІКАЦІЇ

Університет "Україна"
Всеукраїнська асоціація політичних наук (ВАПН)

Автор: Микола Примуш

Фінансова самостійність місцевих бюджетів як чинник ефективноті місцевого самоврядування

Проаналізовано політикоправове забезпечення самостійності місцевих бюджетів на двох рівнях: діючому та проектному. Визначено особливості впровадження та напрями реформування місцевого самоврядування шляхом впровадження реформ у політичній та бюджетній сферах.

докладніше...
Номер сторінки: 124

Процес глобалізації і прийняття політичних рішень

Стаття присвячена глобалізації та розумінню такої категорії, як рішення. Дається аналіз західних фахівців у сфері управління, розглядаються основні актори, які приймають політичні рішення, розкриваються особливості мислення політичного лідера.

докладніше...
Номер сторінки: 137

Етнополітична мобілізація як фактор зародженя та розвитку етнополітичних конфліктів

У статті розглядається етнополітична мобілізація як фактор зародження і розвитку етнополітичних конфліктів. Розкривається сутність етнополітичних конфліктів і даються загальні поняття мобілізації та етнополітичної мобілізації. В статті також досліджується трифазна схема етнополітичної мобілізації, запропонована чеським вченим М. Грох. Крім того, аналізуються фактори, що впливають на процеси етнополітичної мобілізації, і особливості врегулювання етнополітичних конфліктів.

докладніше...
Номер сторінки: 136

Психологічний чинник політичних конфліктів

У статті досліджується роль психологічних чинників у врегулюванні та вирішенні політичних конфліктів. Розглядаються найпоширеніші психологічні механізми виникнення і розвитку політичних конфліктів.

докладніше...
Номер сторінки: 124